Skillingsviser

Skillingsvisene er en unik del av vår folkelige kulturarv, og er også blant de eldste trykksakene som fins bevart i Norden. Et skillingstrykk er en liten, sangbar trykksak som ble solgt for en skilling eller to. En skillingsvise kan handle om alle mulige slags emner: arbeidsliv, fattigdom, forbrytelser, ulykker, politikk, religion osv.

De første visene som ble publisert på 1600- og 1700-tallet, har som oftest religiøst innhold. Men fra 1850-tallet er de fleste skillingsvisene uten religiøst innhold, og det er disse vi i dag først og fremst forbinder med skillingsviser.   

Biblioteket har et stort antall skillingsviser i sine samlinger (ca. 300).

Du kan søke i samlingen her