Om emneordslisten

av Nettredaktør sist endret 2016-11-25T11:16:54+01:00
Forord.

Denne emneordslisten er fremkommet på initiativ av Norsk musikkbibliotekforening (NMBF). Leder av NMBF, Siren Steen (Bergen offentlige bibliotek), har ledet arbeidsgruppen, som for øvrig har bestått av Anne-Sofie Rabe Bøe, sekretær (Bærum bibliotek), Elin Broen og Vibeke Lundetræ (Biblioteksentralen), Ranveig Tunheim (Høgskolen i Telemark) og Inger Johanne Christiansen, Heidi Flønes og Berit Holth (Nasjonalbiblioteket).

Vi anbefaler denne emneordslisten som en standard til bruk for emneord beregnet på registrering av trykt og innspilt musikkmateriale i bibliotek, arkiv og dokumentasjonssentre. 

Det har vært prioritert å bruke norske termer der dette har vært mulig. Som utgangspunkt for arbeidet har vi brukt Emneord for musikkdokument i EDB-kataloger, utarbeidet av Inger Johanne Christiansen og utgitt av Statens bibliotektilsyn i 1993. Vi har benyttet en rekke musikkfaglige kilder, trykte og digitale. Av trykte kilder har spesielt Cappelens musikkleksikon, Oslo 1980 og Nagelhus: Den store musikkordboka, Oslo 2008 vært benyttet.

Mht rettskrivning har vi benyttet Tanums store rettskrivingsordbok, Oslo 2005. Vi har også kontaktet Språkrådet og musikkfaglige spesialister der dette har vært nødvendig.  

En egen emneordsliste over, for oss, sjeldne eller fremmende instrumenter er også tilgjengelig som et separat vedlegg. Denne listen er en eksempelliste og vil bli bearbeidet og innarbeidet i emnelisten for instrumenter. (Ikke publisert pr. 12.05.11)