Logg inn

Glemt passord?   Registrer deg her.
av admin sist endret 2016-09-17T02:26:24+02:00
Det var Edvard Griegs testamentariske gave til Bergen Off. Bibliotek som inspirerte til å starte noteutlån.

Historikk

Det var Edvard Griegs testamentariske gave til Bergen Off. Bibliotek som inspirerte til å starte noteutlån. Om Griegs "efterladte Musikalier, Bøger, Manuskripter, Autografer og Kunstnerbreve" ikke kom til Bergen Off. Bibliotek før i 1919, var noteulånet startet i 1913 med basis i en beskjeden samling på vel 200 noter.

Det var komponist og musikkpedagog Borghild Holmsen som sto for noteutvalget og oppbyggingen av avdelingen.

I mars 1913 fikk biblioteket melding om at kantor Wilhelm Harloffs store notesamling var testamentert til biblioteket. Harloff hadde drevet Harloffs leiebibliotek, og det var denne samlingen, på ca. 10.0000 bind, som skulle overføres biblioteket når den nye bygningen var ferdig, og musikksamlingen skulle få sitt eget værelse.

På bibliotekets 50-årsdag i 1924 ble en egen musikkavdeling åpnet i hovedbibliotekets 2. etasje. Der fantes også Griegs personlige notesamling, og det originalmaterialet som komponisten for øvrig hadde gitt biblioteket.

Dette sies å være Nordens eldste offentlige musikksamling. Med de kjøp og gaver som etter hvert er kommet til, har Bergen nå den største notesamling av landets folkebibliotek.

Etter hver ble musikkavdelingen bygget ut med lydfestinger, og særlig den store, omhyggelig utvalgte LP-samlingen, som bare er til bruk på stedet ble et godt supplement til notesamlingen.

I januar 1994 startet musikkavdelingen utlån av CDer. Et meget attraktivt tilbud som trakk nye låneregrupper til biblioteket.

Etter flere år med tilholdssted i Grieghallen, flyttet Musikkavdelingen tilbake til nye lokaler i Hovedbiblioteket i 2001.

Wilhelm Harloff

Norsk musiker og musikkhandler av tysk herkomst (1828-1911), kom med Schwarzenbacherkapellet til Bergen i 1851, der han bosatte seg og der han selv og hans etterkommere spilte en betydelig rolle i musikklivet.

Harloff spilte obo i den Nationale Scenes orkester og cello i Musikselskabet Harmoniens orkester. Han var sanglærer ved flere skoler, bl.a. ved Bergen Kathedralskole 1876-97, og i mange år leder for Bergens Haandverks- og Industriforenings Sangforening og andre kor og kvartetter. I 1860 etablerte han en musikkhandel med forlag, som snart ble utvidet med leiebibliotek og konsertbyrå. Virksomheten ble nedlagt i 1906.

Harloff skrev Musikalsk Lommebog (1867), Musikkundervisningens Begyndelsesgrunde (1871, 8/1890) og utgav kataloger over sitt leiebibliotek.

Borghild Holmsen

Borghild Holmsen (22.10.1865-6.12.1938) var pianist og komponist, lærer ved Musikkonservatoriet i Bergen og musikkritiker i Arbeidet og Bergens Arbeiderblad.

Komposisjonene hennes er preget av formsikkerhet og originale klanger. Fiolinsonaten opus 10 er det viktigste hun har skrevet. Borghild Holmsen studerte med A. Backer Grøndahl (klaver) og O. Winterhjelm. Senere fikk hun også undervisning hos bl. a Reinecke og Jadassohn i Leipzig og A. Becker i Berlin. I 1898 debuterte hun i Kristiania etter å vakt oppmerksomhet ved elevkonsertene i Leipzig. Foruten i Norge og Tyskland gav hun konserter i København, Stockholm, England og USA. Hun holdt også mange foredrag i musikkhistorie og var Sæveruds første klaverpedagog.

Les et lengre portrett av Borghild Holmsen her.