Salongorkestersamlingen

Denne samlingen består av ca. 2500 notesett til salong- eller underholdningsorkestre.

Denne typen orkestre var svært utbredt fra siste del av 1800-tallet frem til ca. 1950-tallet, hvor det f.eks. fantes slike orkestre på kinoer, restauranter og i kringkasting. Besetningen bestod gjerne av piano/trøorgel, fioliner, bratsj, cello, kontrabass, fagott, klarinett, fløyte, saksofon og slagverk.

Samlingen i vårt bibliotek har bidrag fra blant annet Bergen kinematografer, NRK avd. Hordaland og private samlinger, foruten bibliotekets egen notesamling.

Det er kun ca. 10 % av notene som er registrert på data. Resten er stilt opp i alfabetisk orden i vårt magasin. Lenke til de dataregistrerte notene.