av Arild Ness sist endret 2020-02-10T11:16:55+01:00
Originalt materiale og arkivstoff knyttet til komponister og artister fra Bergen.

Backer-Lunde, Johan, norsk komponist og pianist (1874-1958) 

To notemanuskripter: ”Sommersang”, for klaver : ”Scherzo”, for klaver
Uregistrert, oppbevares i brannsikkert arkivskap plassert i bibliotekets hvelv (klimaregulert)

Bergen Filharmoniske Orkester, eldre arkivmateriale

(materialet befinner seg pr sept. 2006 i Bergen Off. Bibliotek, det er ikke kommet tilbakemelding fra BFO om de ønsker at BOB skal oppbevare dette på permanent basis)

Bergen Off. Bibliotek, musikkavdelingen fikk i november 2004 en forespørsel fra kontorleder Ingeborg Steffensen i Bergen Filharmoniske Orkester om å ordne og evt. registrere en del eldre arkivmateriale for orkesteret. Det er vi villige til å gjøre.

En del av materialet er knyttet til Edvard Grieg, og har derfor allmenn interesse. 

Det består av:
Korrespondanse 1897 – 1899
Regnskapsbog for Selskabet harmonien 1857 – 1901
Gavebrev og statutter for Edv. Griegs Fond
Mappe med korrespondanse om Edvard Griegs Fond, forlagsrettigheter mm

Vi har vurdert materialets tilstand. Deler av korrespondansen er meget skjør og bør ikke brukes. Alle brevene er scannet og lagt i syrefrie omslag.De andre materialet er pakket i syefritt papir.

Vi vil foreslå følgende videre behandling:
Materialet deponeres i Bergen Off. Bibliotek for der å bli oppbevart i bibliotekets hvelv. Forespørsler om bruk av samlingen må Bergen Filharmoniske Orkester være informert om, og ha gitt sin tillatelse til. Bibliotekets personale kan da etterkomme slike forespørsler etter samme strenge regler som ellers gjelder for bruk av materialet fra bibliotekets hvelv. 

Brev og annet interessant materiale fra Edvard Grieg ønsker biblioteket å tilgjengeliggjøre på Grieg på nett (www.nettbiblioteket.no), selvfølgelig med henvisning til eier.

Det scannete materialet og en beskrivelse av innholdet i resten av materialet gjøres tilgjengelig på en egen nettside på bibliotekets hjemmeside kalt: ”Deponerte samlinger”. Her er beskrevet hvem som eier det deponerte materialet, når det er deponert og på hvilke vilkår, historikk og omfang av det deponerte. Biblioteket har fra før deponert for BFO en samling manuskript og brev etter Sverre Jordan. Det er ellers deponert alle noter og manuskript fra Lysøen og alle notemanuskript etter Harald Sæverud.

Bergh, Sverre, norsk komponist (1915-1980)

Biblioteket har en stor samling trykte noter etter Sverre Bergh. Disse står i egne hyller i musikkavdelingens magasin. Notene skal ikke brukes uten etter samtykke med Eva Bergh. Liste over notene i magasinet.

Beyer, Frants, norsk, Edvard Griegs venn (1851-1918)

1 notemanuskript

”Taushed og Sang”, for sang og klaver. (Tekst Welhaven) 

(105 brev tatt med under Edvard Grieg)
Uregistrert, oppbevares i brannsikkert arkivskap plassert i bibliotekets hvelv (klimaregulert)

Bull, Olenorsk komponist og fiolinist (1810-1880)

5 notemanuskript i Bibliotekets eie
20 notemanuskript deponert hos Bergen Off. Bibliotek for Museet Lysøen

Alle manuskriptene er registrert i Bibliofil, scannet og tilgjengelig på Internett :
http://www.bergen.folkebibl.no/musikk/vestnorsk_musikk/bull-samlingen_intro.html
Originalmanuskripter oppbevares i syrefrie omslag i brannsikre arkivskap i bibliotekets hvelv. All bruk av manuskriptene som tilhører Lysøen skal klareres med Museet Lysøen, etter samme modell som Sæverud. I ringperm på Sirens kontor merket Ole Bull-samling finnes en oversikt over alle de trykte notene fra Lysøen som befinner seg i biblioteket hvelv. Disse notene er klassifisert og ordnet etter et bokstavsystem, klassifikasjonsskjema først i ringpermen.

Følgende noter og manuskript manglet ved gjennomgang av Museet Lysøens samling:

A 20 Anon  
A 20 Bu Barcarole (manuskript) – 2 eksemplar (1.eks-ufullstendig, 2.eks-defekt)
A 20 Bu? 3 sanger (manuskript) – (Havets stemme, I himmelen, Julemorgen)
A 20 Ce Cessole, Comte de: Un regret
B 220 Ro Rossini, G.A: Stabat Mater (kassert, myglet)
C 1 Anon No. 102 of national and operatic melodies… (kassert, dårlig)
C 1 De Deldevez, E: Pas De Paquita
D 10 Bu? Bull, Ole: Fantasia Scotia, orgel, 5. sider (manuskript)
D 10 Bu Bull, Ole: Grüss aus der Ferne, orgel, 8. sider (manuskript)
D 10 Div. Gems for the organ .? (kassert, sterkt skadet)
D 12 Bu Bull, Ole Bravour Variations par Ole Bull (Orgel.Stime), 12 s. (ms)
L 11 Tr Tryhn, Jerome: Piece Lyrique
M 3110 Be Beethoven, L: Six quatuors, op. 18.1-3 (kassert, spist av mus?)
M 3110 Be Beethoven, L: Trioer og strykekvartetter " "
O 312 Mo Mozart: Quintuor concertant (kassert, skadet)
R 1410 Norge Norsk national musik (norsk/engelsk versjon) , 62 s.
U 100 Bi Bizet: Carmen, klaverpartitur, 312 s. (kassert, skadet)
U 100 Go Gounod: Faust, klaverpartitur, 326 s. (kassert, skadet)
U100 Og Gounod: Faust, klaverpartitur, 236 s. (kassert, skadet)
U 100 Og Gounod: Romeo and Juliet, klaverpartitur, 265 s. (kassert, skadet)
U 100 Ha Händel: Twelve songs by Handel , klaverpart, 74 s. (kassert, skadet)
U 100 Ma Mascagni, Pietro: Cavalleria Rusticana, klaverpartitur, 146 s..(kassert, skadet)
U 100 Ve Verdi, G.: Rigoletto, klaverparitur, 232 s. (kassert, skadet)

Fischer, Trygve, norsk organist og koponist (1918-1980)

Diverse notemanuskripter, de fleste uten tittel. "Du sol", for sang og klaver (tekst av Olav Aukrust), Alla marcia, for piano. Uregistrert, oppbevares i brannsikkert arkivskap plassert i bibliotekets hvelv (klimaregulert)

Grainger, Percy Aldridge, australsk komponist (1882-1961)

1 notemanuskripthefte

”Irish Tune From County Dercy (Name Unknown), for klaver. (Skrevet av Grainger?)

Kopi av notemanuskriptet til ”Green Bushes”, limt inn i hefte, med Percy Graingers hilsen til Edvard Grieg: This copy in deepest admiration & fond love from Percy Grainger, 31.3.07”.

(21 brev tatt med under Edvard Grieg)
Uregistrert, oppbevares i brannsikkert arkivskap plassert i bibliotekets hvelv (klimaregulert)

Grieg, Edvard, norsk komponist (1843-1907)

215 notemanuskript
ca 4000 brev (til og fra Edvard og Nina Grieg)

3 hyllemeter diverse (konsertprogram, diplomer, kladdebøker, dagbøker, regnskapsbøker, griegiana, foto etc,)

3 hyllemeter avisutklipp
23 hyllemeter trykte noter som har tilhørt Edvard Grieg
8 hyllemeter bøker (fag og skjønnlitteratur) som har tilhørt Edvard Grieg

Materialet testamentert til Bergen Off. Bibliotek i 1906.
Alle manuskriptene er registrert i Bibliofil, scannet og tilgjengelig på Internett :
http://www.bergen.folkebibl.no/grieg-samlingen/grieg_samlingen_intro.html
Originalmanuskripter oppbevares i syrefrie omslag i brannsikre arkivskap i bibliotekets hvelv. Det øvrige materialet unntatt avisutklippene oppbevares i bibliotekets hvelv (klimaregulert)

Det meste av materialet befinner seg i hvelvet og mye er katalogisert i Bibliofil. Unntak er: 
Griegs store samling av trykte noter, her er bare notene med hans egen musikk katalogisert. Griegs private samling av skjønnlitteratur er katalogisert og plassert på Griegrommet.

En stor samling trykte Grieg-noter er kjøpt inn fra Dan Fog, disse er katalogisert og står i et eget skap i hvelvet.

Materialet er til fri avbenyttelse, kilde skal oppgies ved bruk (Bergen Off. Bibliotek, Grieg-samlingen)

Arkivet etter Grieg-jubileet 1993
Overtatt av Bergen Off. Bibliotek
8 hyllemeter. 
Ordnet og registrert, plassert i bibliotekets sikringssamling (klimaregulert).
Det finnes en oversikt over innholdet i arkivkasse 1. Biblioteket behandler og avgjør alle forespørsler om bruk av arkivmaterialet.

Arkivet etter Grieg07
Overtatt av Bergen Off. Bibliotek

Ca 2 hyllemeter, en kasse med plakater, en stor bag med utstillingsmateriale, en bag med Grieg07-porselenet. www.grieg07.no finnes på nettbiblioteket. Arkivmaterialet overlevert april 2008

Manuskripter som tilhører Troldhaugen, deponert hos Bergen Off. Bibliotek
Bergen Off. Bibliotek mottok 20. desember 2007 følgende originalmanuskripter fra Troldhaugen, overlevert av Tønnes Gundersen:

Per (sic) Gynts Serenade, partitur, 4 s.
Soldaten, sang og klaver (tekst H.C. Andersen), 4 s. 
Dulgt kjærlighed og Suk, sang og klaver, 2 s.
Taaren, sang og klaver (tekst H.C. Andersen), 2 s.
Tre musikalske hilsener (Suk, 13 takter, Det første Mødes Sødme, 4 takter og De sidste Gjæster..., 2 takter)
Manuskriptene har vært stilt ut i "minnerommet" på Troldhaugen. De har vært utsatt for dagslys og er pålimt (!) grønn filt på "baksiden". Manuskriptene trenger restaurering, og det er tatt kontakt med Kunstindustrimuseets konserveringsekspertise.

Grøndahl, Olaus Andreas, norsk dirigent, komponist og sangpedagog (1847-1923)

To manuskriptark: "Uten tittel", for klaver (dedié à Agnes Jessen), "Af Til Sæters", for klaver, "Romance", "Ungbirken" og "Spinn! Spinn!, for sang og klaver.
Uregistrert, oppbevares i brannsikkert arkivskap plassert i bibliotekets hvelv (klimaregulert)
Hansen, Oscar, norsk komponist (1903-1969)


1 notemanuskript: "Salme 62, David", for sang og klaver.
Uregistrert, oppbevares i brannsikkert arkivskap plassert i bibliotekets hvelv (klimaregulert)

Heide, Harald, norsk dirigent og komponist (1876-1956)

Diverse notemanuskripter, flere arrangement av folkemelodier
Uregistrert, oppbevares i brannsikkert arkivskap plassert i bibliotekets hvelv (klimaregulert)

Holmsen, Borghild, komponist, skribent, musikkpedagog, bibliotekar (1865-1938)

2 mapper med notemanuskripter: Mappe 1: ”Fiolin-sonate, op. 10”, ”Reverie”, ”Fjordlandskap, op. 16.2”, ”Sonate”, ”2 Dreistimmiger Gesangscanon”, ”Trende bachfisch-producter”, ”Div. Dreistimmige Fuge”, ”Canon in der Verkehrung”, ”Baaten driver”, ”Brænding”, ”Sonate, G-dur”, ”Romance, op. 15”, ”De voksnes vals”, ”Terje Viken, op. 16”. Mappe 2: ”Det staar en sorg”, ”I de forunderlige blonde nætter”, ”Og atter ser jeg”, ”Ein stiller Ort”, ”Elbenreigen”, ”Speilmannslied”, ”Der blinker ej stjerner”
Uregistrert, oppbevares i brannsikkert arkivskap plassert i bibliotekets hvelv (klimaregulert)

Høyer-Finn, Thorolf

Diverse notemanuskripter: "Kong Magnus' bisættelse i Domkirken i Trondhjem 1047", for klaver, "Sarabande av liten barokk-suite i d-moll", for klaver, "Partita for orgel over koralen Nu la oss takke Gud", "Jeg synger julekvad, orgelkoral", "Partita for orgel over en koral fra Darmstädtisches Gesangbuch 1699" (Du bar ditt kors, nr. 89 i en svenske koralbok), "Partita for orgel over en svensk koral fra 1697" (Uppfaren är vår Herre Krist).
Alle manuskriptene har hilsen til Hr. organist Oscar Hansen.
Uregistrert, oppbevares i brannsikkert arkivskap plassert i bibliotekets hvelv (klimaregulert)

Jordan, Sverre, norsk komponist (1889-1972)

24 manuskripter + diverse manus til teatermusikk og kopier av manus, både partitur og stemmer, i mappe i kartong merket Sverre Jordan
115 brev 
Ordener

Oppbevares i syrefrie omslag i brannsikkert arkivskap i bibliotekets hvelv (klimaregulert). Deponert av Bergen Off. Bibliotek for Bergen Filharmoniske orkester, som eier materialet etter testamentarisk gave. Bruk av manuskripter skal klareres med BFO etter samme regler som for bruk av manus etter Sæverud. Kopi av Sverre Jordans testamente befinner seg i tidskriftkassett merket hans navn (Sirens kontor).

Liste over brevene:

Alfven, Hugo
Alnæs, Eivind
Anderssen, Alf
Aukrust, Kjell
Backer-Grøndahl, Fridtjof
Bernhoft, Gudrun 
Borgstrøm, Hjalmar
Bræin, Edvard F.
Buntz, Bjarne
Bye, Aase
Bækkelund, Kjell
Chavez, Carlos
Cleve, Halfdan
Elling, Catharinus
Falkberget, Johan
Fjeldstad, Øivind
Flagstad, Kirsten
Fønss, Johannes 
Gade, Nicca 
Grieg, Gerd
Grieg, Harald
Grieg, Nordahl
Grüner-hegge, Odd
Gröndahl, Lanny (?)
Gustavson, Eva
Hall, Pauline
Halvorsen, Johan
Halvorsen, Stein Grieg
Hamsun, Tore
Heide, Harald
Hurum, Alf
Hyman, Earle
Ibsen, Lillbil
Isefjær, Ellen
Jensen, Ludvig Irgens
Johansen, David Monrad
Jordan, Henriette, 
Onkel Wilhelm og Moder’n
Jordan, Nina
Joyce, Eileen
Järnefeldt, Armas
Kavli, Arne
Keiseraas, Karsten
Kielland, Olav
Knardahl, Eva
Krag, Vilhelm

Krogh, Erling
Kvandal, Johan
Laber, Heinrich
Lahn, Halldis
Langaard, Borghild
Lasson, Bokken
Lewis, Richard
Lunde, Johan Backer
Løvberg, Aase Nordmo
Løvaas, Kari
Madsen, Sofus
Maurstad, Alfred
Melchior, Lauritz
Mjøen, Reidar
Moe, Louis
Motta, J. V. Di
Mowinckel, Agnes
Munthe-kaas, Elisabeth
Mørk, Henrik
Nedreaas, Torborg
Nielsen, Carl
Nordsjø, Egil
Olsen, Edith Sparre
Olsen, Ole
Olsen, Sparre
Padrilla, Lola Artot de
Press, M
Prytz, Eva
Raybould, Clarence
Riefling, Robert
Riisager, Knudåge
Rose, Einar
Sandby, Herman (?)
Sandsdalen, Halvor J.
Sandvik, O.M.
Schjeldrup, Gerhard
Schiøtz, Aksel
Schjøtt, Ingolf
Sinding, Christian
Sommerfeldt, Øistein
Sontum, Magda
Streich, Rita
Sæverud, Harald
Söderström-Olow,Elisabeth
Sørå, Jarle

Talén, Bjørn
Tau, Max
Tellefsen, Arve
Tibell, Anna
Tveitt, Geirr
Ulfung, Ragnar
Vyvyan, Jennifer
Vaage, Ragnvald
Wagner, Siegfried
Weddergren, Gertrud Pålson
Weidemann, Jakob
Wicks, Camilla
Wigert, Knut
Wolff, Johannes
Wolstad, Odd
Zappfe, Peter Wessel
Zeitlin, Zvi
Øverland, Arnulf
Aabel, Per
Aasen, Arne Paasche
Uidentifiserte:

Gjessung, (sogneprest)
?, Sally
Mortensen, Pierre
Norrie, Anna
Mann, Tor
List, Eugene (?)
Høberg, Georg
Bergh, Øivind
Orgland, Ivar
Allen, Betty
Cornelius, Peter
Freudenthal, Heinz
Barman, Gerhard
Bergquist von Mirbach, Magda
Eide, Kaja (g. norema)
Falck, Frank M. 
Andersen, Sophus
Gran, Gerhard
Brustad, Bjarne
Bjoner, Ingrid

En stor samling trykte noter og bøker som har vært i Jordans eie er gitt til Bergen Off. Bibliotek, disse er gjennomgått og tatt inn i samlingen. En del noter er kassert, (fillete standardrepertoar). En del av samlingen er tatt vare på og ligger i egen kasse i hvelvet merket Sverre Jordan. Her er det både noter og bøker som sier noe om komponisten og kunstneren Jordan, egner seg godt til utstillinger ol. Bl.a. er alle Jordans Grieg-noter her. Jordan ga i 1954 ut Edvard Grieg : en oversikt over hans liv ov verker.


Bøker etter Sverre Jordan

Boksamlingen inneholdt både faglitteratur og skjønnlitteratur, og vitner om
et kulturinteressert menneske. Også deler av dette materialet er innlemmet i
samlingen, noe er tilbudt andre bibliotek eller kastet.
For å få et innblikk i den mangslungne samlingen, er her en breskrivelse av
den.

Diverse orkesterkataloger
Diktsamlinger (Oscar Wilde
Diverse romaner
Skuespill:
Strindberg, D'annunzio
Diverse biografier (Fra. Liszt, Berlioz von La Mara, Sibelius, Mozart,
Schubert, Wagner, bartok
Div. faglitteratur: Norsk folkekunst, de Sandvigske samlinger
Musikklitteratur:
Klatte, Wilhelm
Aufgaben für den einfachen Kontrapunkt
Niemann: Meister des Klaviers
Grabner;: Der lineare satz
Theoretisch-praktische Musik- und Harmonilehre
Rasmussen: Musikkundskab
Kullak: Die Schule des Octavensspiels
Krizek: piano Athletics
Musikkhistorie:
Schiedermair
L'accademia filharmonica di Verona e il suo teatro
Musical america . international directory of the performing arts 6 bind
Musikkoppslagsverk: Gaukstad
Her er også Nina Sandviks mappe, med brev, foto, erindringer osv, samt transkripsjoner av alle Nina Griegs brev til Sverre Jordan.

Samlingen inneholder også tolv utklippsbøker med verdifull bergensmusikkhistorie fra 1905 til 1972. Disse er katalogisert, oppbevares i hvelvet sammen med
andre utklippsbøker.

Kjerulf, Halfdan, norsk komponist (1815-1868)

Fire notemanuskripter: ”I Skoven, op. 5.4”, for sang og klaver, (tekst: Chr. Winther) : Ved Sjøen den mørke, op. 6.2, for sang og klaver, (tekst H.Wergeland) : Skovbækken, op. 16.5, for sang og klaver, (Efter Robert Burns ved Caralis) : Den belovede Gallopade, udsat med Afbenyttelse af store Sprang og lange Greb, for klaver.
Uregistrert, oppbevares i brannsikkert arkivskap plassert i bibliotekets hvelv (klimaregulert).

Kvam, Oddvar S., norsk komponist (1927- )

1 notemanuskript
”Atlantis, op. 18.4”, for mannskor (tekst André Bjerke) 
Uregistrert, oppbevares i brannsikkert arkivskap plassert i bibliotekets hvelv (klimaregulert)

Mowinckel, Johan Ludvig, norsk komponist, forfatter (1895-1940)

1 hyllemeter diverse notemanuskript, brev, dagbøker, utklippsbøker, fotografier. Manus til "Elegie", "50-aars-dansen", "Til Baatlaget Ran" (Gave fra Peder E. Pedersen, for Mannskoret Ran)
Uregistrert, oppbevares i bibliotekets hvelv (klimaregulert)

Nordraak, Rikard, norsk komponist (1842-1866)

1 stor kladdebok med blyantskisser (inkl. Ja vi elsker)
1 mappe med diverse skisser og notemanuskript

Diverse notemanuskripter: "Scherzo capriccio, op. 3", for klaver, "Maria Stuart i Skottland, (Purpose, March, March med Kor, Jægersang, se også blyantskisse, Taylors sang)", "Kaares Sang af Sigurd Slembe", "Taarnvogteren", "Har du hört, hvad Svensken siger?", en kladdebok fra 1864, med bl.a. skisse til "Ja vi elsker" (Norsk Fædrelandssang af Bjørnson), "Det ligger et land", div. "Maria Stuart".
Uregistrert, oppbevares i brannsikkert arkivskap plassert i bibliotekets hvelv (klimaregulert)

Uregistrert, oppbevares i brannsikkert arkivskap plassert i bibliotekets hvelv (klimaregulert). Kom som en del av Griegs testamentariske gave til biblioteket.

Offerdahl, Einar, norsk komponist (1939- )

Originalkomposisjoner av Einar Offerdahl donert til musikkavdelingen, Bergen Off. Bibliotek, våren 2008.
Notene står i egen eske i hvelvet, merket Einar Offerdahl. Kopi av notene kan lånes ut. 
Se også bibliotekets utlånsssamling av Offerdahls komposisjoner her
http://www.nettbiblioteket.no/cgi-bin/websok (Person: Offerdahl, Einar, velg Medietype - musikknoter) 

Liste over originalkomposisjonene:

Einar Offerdahl – verker, originalmanuskripter, donert til Bergen Off. Bibliotek, vår 2008
Originalen til 38-40 eies av og oppbevares hos Norsk Musikforlag. Korrespondansen om notedonasjonen ligger ved notene.

Koralsuite, del 1og 2 ; Norsk spelemannsmusikk, hefte 1 og 2 ; Tre lyrisk-romantiske sanger (2 utgaver) ; Spill deg glad , hefte 1og 2 ; Soli har sitt same lag ; Lat meg tenne eit lys ; En sang til deg jeg synge vil, hefte 1 og 2 ; Fantasi over påskesalmen ”Livet vant, dets navn er Jesus” ; Seks Garborg-songar ; Scènes pittoresques ; I folketone ; To i spann , hefte 1 ; To i spann hefte 2 ; Tre canti ; Lett for klaver , suite 1 og 2 ; I godt lag - partitur ; I godt lag – stemmer – kortere versjon ; I godt lag – partitur – påbygget versjon ; Fem orgelkoraler ; Gledelig jul ; Ni koraler til norske salmetekster ; Arabesque ; Seks koralpreludier ; Syv motetter ; A ”Norwegian voluntary ; Koralpartita – partitur og stemmer ; Vidunderligst af alt paa jord ; Kaleidoskop ; Tre koralfantasier ; Preludium over koralen ”Du ord frå alle æver” ; Fire impromptus over finske folketoner ; Straum og evje ; Det brenn ein loge ; 3 viser med eplesmak ; Musica organi in modo antico ; 3 lyrisk-romantiske sanger (solosang-utgave[?]) ; Spilleglede : 7 pianostykker for barn ; I tillegg en CD med forsider til 4 verk.

Olsen, Olav

Diverse notemanuskript: "Serenade", "Marcella", for salongorkester, "Eviva Verdi", for tenorsax, "Samba", for salongorkester, diverse notemanuskripter uten tittel
Uregistrert, oppbevares i brannsikkert arkivskap plassert i bibliotekets hvelv (klimaregulert)

Olsen, Sparre (Carl Gustav Sparre Olsen), norsk komponist (1903-1984)

1 notemanuskript
”Gud signe Norges land”, for sang og klaver (tekst Arne Garborg). Skrevet av Sparre Olsen? 
Uregistrert, oppbevares i brannsikkert arkivskap plassert i bibliotekets hvelv (klimaregulert)

Röntgen, Julius, hollandsk komponist. (1855-1932)

1 notemanuskript
"Aus Jotunheimen", für Violin und Clavier
Sammen med dette manuskriptet ligger et manus av Alfred J. Swaan: "Hommage á Edvard Grieg"
(213 brev tatt med under Edvard Grieg)
Uregistrert, oppbevares i brannsikkert arkivskap plassert i bibliotekets hvelv (klimaregulert).

Saleski, Gdal

1 notemanuskript: "Dedication", for fiolin og klaver
Uregistrert, oppbevares i brannsikkert arkivskap plassert i bibliotekets hvelv (klimaregulert)

Schart, Carl, tsjekkisk-norsk musiker og komponist

Diverse håndskrevne noter bundet i et hefte, datert Bergen 7/9 [18]40: "Tio Sanger ur Frithjofs Saga satta i Musik och tillegnade Frithjofs Skald B. Grusell", "De danske i Paris", "Lystspillet Farinelli", Sang af maigildet", "Sang af Rataplan", "Romance af Rataplan" , "Vexelsang af Rataplan", "Hjemve", "Arie af Vaudevillen Aprilsnarrene", "Vise af Bruden fra Lammermoor", "Romance af Axel og Walborg", "Sang til en Melodie af Norma", "Folksång", "Der Sangerfamilie Ritzinger", komposisjoner og/eller arrangement av Schart? 
"Sprüche der Salomo", Musik af J. Panny. "Paris-Hymnen" (Fransk folkesang fra Juli 1830. Ordene af Casimir Delavigne, oversat af Henr. Wergeland. Arrangert for Sang med Accompagnement for Pianoforte af A. Nourrit.
Uregistrert, oppbevares i brannsikkert arkivskap plassert i bibliotekets hvelv (klimaregulert)

Solheim, Karsten, norsk komponist (1869-1953)

Diverse notemanuskript
"Præludium Intrada", "Elegi" (Leid milde ljos), "Me skal i skynsemd", "Pater Noster" (to versjoner), "Ave Maria", "In memoriam", "Benedictus", arr. av komponisten, "Fuga", "Olavskantate: Intrata", Præludium", "Invention", "Postludium", "Kyrie", orgelarr. av komponisten, "Herre du et hjem oss ga",
"Kjærlighet fra Gud", endel komposisjoner uten tittel, samt en trykt utgave av "Kyrie", for blandet kor

Uregistrert, oppbevares i brannsikkert arkivskap plassert i bibliotekets hvelv (klimaregulert)

Selmer, Johan, norsk komponist (1844-1910)

1 notemanuskript: ”Sangen har lys”, for sang og klaver.
Uregistrert, oppbevares i brannsikkert arkivskap plassert i bibliotekets hvelv (klimaregulert)

Sinding, Christian, norsk komponist (1856-1941)

1 notemanuskript:, Til Edvard og Nina Grieg ved deres Sølvbryllup den 11 Juni 1892. "O tungsind...", for sang og klaver. Kun signatur og forside skrevet av Sinding.
Uregistrert, oppbevares i brannsikkert arkivskap plassert i bibliotekets hvelv (klimaregulert)

Sæverud, Harald, norsk komponist (1887-1992)

Ca 250 notemanuskript, skisser, notater
Ca 280 kopier av notemanuskript, trykkforelegg og lignende.

Liten brevsamling (ca 20 brev)

Alle originalmanuskriptene og kopiene er registrert i Bibliofil og oppbevares i bibliotekets hvelv (klimaregulert). Manuskriptene står oppstilt etter tittelnummer i kartonger i hvelvet. Deponert av Bergen Off. Bibliotek for Stiftelsen Siljustøl

Forespørsler til biblioteket om bruk fra samlingen skal alltid sendes til Stiftelsen Siljustøl (mail til leder for Troldhaugen). Kopi av søknad og svar settes i ringperm på Sirens kontor. All aktivitet fra bibliotekets side med samlingen skal godkjennes av Stiftelsen (scanning og lignende). I samme ringperm finnes også Verkfortegnelser, liste over hvor (i hvilket rom/skap/hylle osv) materialet befant seg på Siljustøl da det ble hentet av biblioteket og en utskrift fra bibliotekets base over det materialet som er katalogisert.

Her er også en oversikt over Sæverud-materialet som befant seg i vennen Martin Hjertholms eie. Dette materialet omfatter musikkmanuskripter, brev konsertprogram, utklipp med mer og ble innkjøpt av Bergen Off. Bibliotek fra Helge Hjertholm i januar 2001. Materialet oppbevares i hvelvet.

Tischendorf, Gabriel, norsk komponist, organist (1842-1932)

Biblioteket eier: komposisjoner, trykte og manuskript, diverse brev og konsertanmeldelser.
Finnes også en samling brev og gratulasjonstelegram til Tischendorf fra bl.a. Grieg og Bjørnson, bundet (Telegrammer og Breve til Gabriel Tischendorf 13. August 1905

Oppbevares i egen mappe i hvelvet, file

Manuskript, ukjent håndskrift: Drømme i Skoven, for klaver solo og partitur og stemmer / arr. Woldsdal ; Ved et fjellvann, for klaver ; Herre hvor længe (av Davids 13. Salme), for solo, blandet kor og orgel Trykte noter: Fem Noveletter, op. 10 ; Bergen Turnforenings festmarsch, op. 11 ; 4 Klaverstykker, op. 12 ; Harpesnekken.