NORDIC LIBRARIES TOGETHER 2022 (ENGLISH BELOW).

Nordisk bibliotekkonferanse i Bergen 10. og 11. november 2022.
Bergen Offentlige Bibliotek arrangerer, i samarbeid med Fylkesbiblioteket, en spennende nordisk bibliotekkonferanse i Bergen den 10. og 11. november 2022.

Konferansen er for deg som jobber på folkebibliotek. Under konferansen vil samarbeid stå i fokus. Gjennom to fulle dager med foredrag, presentasjoner, gruppearbeid (og moro) legges det til rette for inspirasjon, faglig input og ikke minst mulighet for å knytte verdifulle bånd med dine nordiske kollegaer.

Har du ikke mulighet til å stille fysisk kan du kjøpe en digital billett og få strømmetilgang til store deler av konferansen.

Sett av datoene! Billettsalget åpner snart.


ENGLISH

Nordic Library Conference in Bergen, Norway, 10 and 11 November 2022.
Nordic Libraries Together is an annual conference for librarians, this time held in beautiful (and rainy) Bergen, Norway. Network with your Nordic colleagues, get ideas and inspiration from top speakers, and take them into action in your own home library setting.

If you are unable to attend physically, you can buy a digital ticket and get streaming access to large parts of the conference.

Save the date! Tickets will be available soon.


Buy tickets

Billettsalget starter etter sommeren/Ticket sale opens after the summer.

Practical information

More info coming soon.

The Nordic Libraries Together 2022 program will be announced after the summer