Ordensregler på biblioteket

Alle som besøker bibliotekene i Bergen, skal oppleve at biblioteket er et godt sted å være. Derfor må alle som oppholder seg på biblioteket, overholde følgende ordensreglement:

 

  • Besøkende på biblioteket må opptre i samsvar med alminnelig god folkeskikk og norsk lov.
  • Det er ikke tillatt å oppholde seg på biblioteket i synlig ruspåvirket tilstand.
  • Det er ikke tillatt å innta rusmidler på biblioteket, med unntak for kafeens salg i Amalies hage og ved arrangement.
  • Førerhund/servicehund er tillat på biblioteket. Andre dyr har ikke adgang.

 

Følger ved brudd på ordensreglementet

  • Brudd på ordensreglementet kan føre til midlertidig bortvisning fra biblioteket. Politiet eller vekter kan bli tilkalt for å foreta bortvisningen.
  • Lovbrudd kan føre til anmeldelse.
  • Alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet kan føre til utestengning og/eller sperret lånekort for en lengre periode. Beslutning om utestengning fattes av biblioteksjefen. Beslutningen skal være skriftlig. 

Ordensreglementet er fastsatt med hjemmel i bibliotekloven § 4, tredje ledd.