21. februar: Den internasjonale morsmålsdagen

Vi feirer Morsmålsdagen 2021 og språkmangfoldet i byen vår!

Biblioteket har bøker på ca. 40 språk for små og store og dagen markeres med utstillinger i biblioteket.
Utstillinger i biblioteket understreker mangfoldet av språk som snakkes i Bergen. En språkrikdom vi kan glede oss over og ta vare på, samtidig som vi arrangerer språkkaféer og lesegrupper sammen med alle dem som jobber hardt for å lære norsk.


International Mother Language Day ble erklært merkedag av UNESCO i 1999, og 21. februar markeres morsmålsdagen over hele verden for å fremme språklig og kulturelt mangfold. 


Språk i biblioteket

Materiale og ressurser på forskjellige språk. 

Nyheter på ditt språk

Bruk PressReader og les komplette digitale kopier av aviser og tidsskrift på ditt språk.