Utskrifter, kopi og skann

På biblioteket kan du skrive ut og kopiere dokumenter og låne skanner.

Bergen Offentlige Bibliotek har tatt i bruk utskriftsløsningen Princh. Nå får du muligheten til å skrive ut fra egen maskin, tablet eller telefon (iOS, Android) og betale for dine utskrifter på nettet.

Utskrift/kopi

Pris pr. side.
Svart/hvit kr. 5,-
Farge kr. 5,-
Kopi kr. 5, -

Biblioteket attesterer ikke kopier. Kontakt NAV eller et kopieringsbyrå dersom du trenger attestert kopi.

Skanning

Det koster ingenting å skanne dokumenter til e-post.

Hvor kan du bruke tjenestene?

  • Hovedbiblioteket, Kopi og skanner i 1. etg Lokalhistorisk avd / Utskrift i Fagsal 2. etasje.
  • Åsane bibliotek: utskrift, kopi og skanner.
  • Landås bibliotek: utskrift, kopi og skanner.
  • Fana bibliotek: utskrift, kopi og skanner.
  • Oasen bibliotek: utskrift, kopi og skanner.
  • Loddefjord bibliotek: utskrift, kopi og skanner.
  • Ytre Arna bibliotek: utskrift og kopi.

På alle avdelingene unntatt Ytre Arna bibliotek kan du benytte Princh.