Barndom, oppvekst, ungdom og student

Mange forfattere har skrevet om det å være barn og å vokse opp, på godt og vondt. Noen av stikkordene er barndom, søsken og identitet, men også mobbing og seksuelle overgrep.

Barndom, søsken og oppvekst

 

Mobbing

 

Seksuelle overgrep

Basso, Aina: Ingen må vite

Gabrielsen, Linda: Kongen befaler 

Hølmebakk, Sigbjørn: Sønnen 

Tiller, Carl Frode: Skråninga

Omsorgssvikt

Tjønn, Brynjulf Jung: Alt det lyse og alt det mørke  - e-bok (kun iOS/Android)

 

Klassikere

Ungdom og student

Klassikere