Hopp til hovedinnhold

Lesesirkelsett for ungdom

Biblioteket tilbyr utlån av lesesirkelsett, som er valgt ut spesielt med tanke på elever i videregående skole. Tanken er at elevene i en klasse kan deles i grupper som leser ulike bøker. Som en start på lesingen kan vi tilby lesegrupper på biblioteket eller på skolen. Da leser vi utdrag av bøkene og snakker med elevene om det vi har lest (såkalt Shared reading). Se oversikt over bøkene under her.

Bestill bøkene her

Ta kontakt via bibliotekets kontaktskjema for mer informasjon.
Om du er ungdom som vil låne bøker til lesesirkel er du selvfølgelig hjertelig velkommen til å bestille du også!