av Camilla Grindheim Larsen sist endret 2023-09-01T13:15:29+02:00
Allsang og god stemning preget åpningen av Ny-Krohnborg fellesbibliotek den 25. august 2022.

Elevene fra Ny-Krohnborg skole satte standarden for dagen med allsang på plassen utenfor det nye biblioteket som ble åpnet 25. august 2022.

 
Elever fra Ny-Krohnborg skole. Foto: Anne Marthe Dyvi. 

Rektor for Ny-Krohnborg skole, Kari Eng, bibliotekdirektør Julie Andersland og byråd for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Nødtvedt, snakket på åpningen. 

  
Fv. Kari Eng, Julie Andersland, Katrine Nødtvedt, Mary Økland, Vincent Oduor Mrimba. Foto: Anne Marthe Dyvi. 

Endelig kan vi åpne dørene til det nye biblioteket som ligger inne på Ny-Krohnborg senter. Biblioteket er unikt i sitt slag som en kombinasjon mellom folkebibliotek og skolebibliotek. Fellesbiblioteket er en sosial møteplass for bydelen, hvor kunnskap, kultur, læring, språk og bærekraft står i fokus. Det er gratis og åpent for alle. 

Ny-Krohnborg fellesbibliotek er åpent mandag, onsdag og fredag kl. 12:00 - 16:00, tirsdag og torsdag kl. 12:00 - 19:00.
Lørdagsåpent kl. 10:00 - 16:00 hver andre og siste lørdag i måneden fra 10. september. Se egen side for Ny-Krohnborg fellesbibliotek.


Løvstakkens jægerkorps. Foto: Anne Marthe Dyvi. 

Takk til fabelaktige Løvstakkens jægerkorps, musikere Ingo Aka Ingebrigt og Gabben, forfatter Eli Fossdal Vaage, og alle som besøkte biblioteket på åpningsdagen! 

Takk til Kafe mat og prat for servering.

Prosjektleder er Jannike Hachvaag Grieg. Biblioteket ligger på Ny-Krohnborg senter og hører til under Årstadbibliotekene.

Biblioteket er blitt til som et samarbeid med Nasjonalbiblioteket, Bergen kommune med Områdesatsingen og Kulturetaten, Løvstakken frivilligsentral, Ny-Krohnborg skole og Ny-Kronhborg senter. Rommene er utformet av Haltenbanken.


Åpningsseremoni på plassen mellom Ny-Krohnborg senter, hvor det nye biblioteket ligger, og Ny-Krohnborg skole. Foto: Anne Marthe Dyvi.