Hopp til hovedinnhold
av Camilla Grindheim Larsen sist endret 2024-03-19T10:04:06+02:00
Det er med stor glede vi kan meddele at Ny-Krohnborg fellesbibliotek er kåret til Årets bibliotek Vestland! Kåringen fant sted på Norsk bibliotekforening sitt årsmøte fredag 15. mars.

Prisen deles ut av Norsk Bibliotekforening Vestland.

Om fellesbiblioteket

Ny-Krohnborg fellesbibliotek åpnet i august 2022 og ble på kort tid en yndet lokal møteplass der det yrer av liv. Biblioteket med byens vakreste utsikt er et kombinert skole- og folkebibliotek, lokalisert på et kultur- og idrettssenter med skolen som nærmeste nabo. Biblioteket ble etablert med prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket, og nylig ble det politisk besluttet at biblioteket skulle inn i kommunens faste drift med Bergen Offentlige Bibliotek som driftsansvarlig.

Området

Fellesbiblioteket er plassert i Solheim nord i Årstad bydel. Dette er et område som har utfordringer knyttet til barnefattigdom, ensomhet og høyt skolefrafall. Som et av flere tiltak for bedre levekår i området, ble fellesbiblioteket initiert av Områdesatsingen og Ny-Krohnborg skole, og sammen med Kulturetaten og Frivilligsentralen ledet Bergen offentlige bibliotek prosjektet slik at fellesbiblioteket så dagens lys. Fellesbiblioteket er beboerne i området sitt nærbibliotek, et felles initiativ og ansvar, et felles skole- og folkebibliotek, og et felles gode for nabolaget – kort sagt et bibliotek tuftet på felleskap og fellesopplevelser!
 
Læring, mestring og gode forbilder er viktig i et område der skolefrafallet er svært høyt. Fellesbiblioteket har med stor begeistring fått erfare hvor bra ung-til-ung formidling fungerer, med ungdomsansatte som skaper aktiviteter for barn og unge, og elever fra valgfaget "Innsats for andre" som jobber som bibliotekassistenter. Men særlig viktig er de ansattes kompetanse og roller for å gi gode tjenester og tilbud i tråd med det barn og unge og voksne i området ønsker og trenger.
 
Med solid faglig bakgrunn, nærhet til lånerne, åpenhet, varme og tydelige rammer klarer de ansatte å kombinere det beste fra skole- og folkebiblioteket.
 

Ansatte

Mirjam er ansatt 50 % som skolebibliotekar finansiert av skolen, og 50 % som folkebibliotekar finansiert av Bergen offentlige bibliotek. Til skolen tilbys formidlingsopplegg, høytlesing og bokprater, og alle klassene fra 1.-10. trinn har fast tid i biblioteket. I tillegg har hun arrangert flere forfatterbesøk, tospråklig fortellerstund og elevbokbad. Blant noen av årets høydepunkter var lesestund med lesehund, Lill Saloles opplegg om krysskulturell oppvekst for 10. trinn, og videreutvikling av arbeidet med å få Bærekraftsbiblioteket som en del av skolens undervisningsopplegg. I tillegg ble det invitert inn barn til å merke bokhyllene for å gi dem eierskap til biblioteket. Kurset og merkingen av bokhyllene ble gjort sammen med den lokale gatekunstneren Rodrigo.
 
For voksne jobber Gunnbjørg med arrangementsutvikling og formidling, i tillegg har hun ansvar for bildeboksamlingen og barnehagebesøk. Hun samarbeider tett med Frivilligsentralen som stiller med frivillige til leksehjelp, koding, språkkafé, og det populære konseptet "Nabolagskafé". I 2023 har hun videreutviklet Yoga og te på lørdager, vært med på å etablere pop-up onsdager i nabolaget sammen med lokale aktører, og sørget for et mangfoldig program spekket med aktualitet og kvalitet.
 
Ny-Krohnborg fellesbibliotek er en del av Årstadbibliotekene


Arrangement

Høydepunkter fra høsten 2023 var en litterær vandring til Korsneset med Jørgen Jæger (i tospann med Landås bibliotek), Sanketur i nabolaget med Stene Matglede, samt foredrag av Christina Skreiberg om hennes kunstprosjekt Hei Nabo! - med lokal vri og gjestepanel. 
 
Gjennom 2023 utviklet fellesbibliotek en arrangementsprofil:
1) Allsidige og aktuelle arrangement for nabolaget
2) Arrangement så annerledes og så attraktivt at folk strømmer til Solheim Nord fra hele Bergen
 
Ønsker, drømmer og innspill fra de som skal bruke biblioteket har vært avgjørende i planarbeid og programmering. I tråd med innsikter fra medvirkningsarbeid, har Haltenbanken stått for utformingen av lokalet. Inspirasjon fra formspråk og farger i omkringliggende bebyggelse understreker stedets identitet. Bærekraft er et viktig stikkord for biblioteket, som reflekteres i interiør, aktiviteter og bokstamme. Interiøret er enten gjenbruk eller oppsirkulert, overalt står grønne planter og stiklinger som barna har vært med å plante.
 
Fellesbiblioteket er et godt sted å være for både store og små.