Ombygging på hovedbiblioteket

Vi flytter på ting! For å utvide kapasiteten på huset vil det i tiden fremover foregå en omfattende flytteprosess på hovedbiblioteket. Dette innebærer at enkelte avdelinger stenges midlertidig eller flyttes til nye rom.

Dette synet kan nok bli vanlig ved enkelte rom i en periode fremover. 

Musikkbiblioteket i 2. etg stenges fra mandag 7. juni og to uker fremover.

Musikkrommet i 2. etg stenger fra mandag 7. juni og vil være stengt i inntil to uker. Selve musikksamlingen flyttes ut og vil få nye plasseringer.

Mesteparten av musikkmaterialet vil være utilgjengelig for lån under flytteperioden.

Faglitteraturen flyttes til 2. etg - midlertidig utilgjengelig i to uker.

Musikkrommet i 2. etg vil om to uker huse faglitteraturen som inntil nå har stått i 1. etg. Etter flyttingen vil dermed all faglitteratur være samlet på samme plan.

Mesteparten av faglitteraturen vil være utilgjengelig for lån under flytteperioden  (10. juni - ca. 24. juni).

Nytt rom for Vestlandslitteraturen

Vil du bli inspirert til Vestlandsferie er vårt nye rom i 2. etg (foreløpig titulert Vårt Vestland) ett utmerket sted å gå. Lokalhistorisk avdeling har blitt flyttet opp en etasje og i tilknytning til den nye plasseringen er det også plassert et nytt bemannet infopunkt du kan henvende deg til.
 

Lesesalen er stengt

Pga. ombygging er lesesalen i 2. etg stengt. Det finnes leseplasser i første etasje og underetasjen.

 


Hvor skal vi?

Ny barneavdeling, møteplass og storsal til arrangement i 1. etg

Etter ombygging vil biblioteket ha større publikumskapasitet, mer hylleplass på åpne magasiner, og enda flere innbydende bibliotekrom. Barneavdelingen skal få nytt lokale i 1. etg og det blir en større åpen møteplass/smakebitsone i forlengelsen av kafeen.

Vi får også et fabelaktig arrangementsrom med Valborg Platous plass som naturlig visuelt baktepppe.

Arkitektgruppen CUBUS, i samarbeid med CADI interiørarkitekter, vant nylig arkitektkonkurransen om ny barneavdeling og storsal ved hovedbiblioteket.


Varsel!

Som under all modernisering vil det forekomme tilfeller med både støy og utilgjengelighet. Det beklager vi. Men det positive er at vi ruster opp til en fremtid der både publikums- og hyllekapasitet på huset får en solid utvidelse. Det betyr mulighet for større arrangement og flere åpne og tilgjengelige bokhyller for deg som låner.