Sletting av inaktive lånere

I tråd med prinsippet om dataminimering vil vi rutinemessig slette inaktive lånere fra våre system. Alle lånere som ikke har brukt lånekortet de siste fem årene vil bli slettet som lånere.

Foto: Dan Nelson / Unsplash

Biblioteket tar personvern på alvor. Lånere skal være trygge på at den informasjonen de gir oss er nødvendig sikret, og personopplysninger innhentes kun når vi har behandlingsformål. Dette innebærer også at vi ikke beholder den type informasjon lengre enn nødvendig. 

Vi vil slette lånere fra vårt register om de ikke har brukt lånekortet på fem år
 
Slettingen gjelder i hovedsak brukere med eldre lånekort og andre med kort som kun er opprettet for å fungere lokalt på biblioteket. I tillegg vil opplysninger om foresatte bli fjernet fra kontoen når låneren fyller 15 år, med mindre låneren selv aktivt ønsker å ha opplysningene videreført. 
 
Nasjonale lånekort brukes til mer enn bare lån av fysisk materiale. De kan også gi tilgang til strømmetjenester som f.eks. Filmoteket, avislesing i PressReader og Meråpent bibliotek. Lånekort som, i løpet av de siste fem årene, har blitt brukt for innlogging i våre digitale tjenester, vil ikke bli fjernet. 
 
Er du i kategorien som fjernes fra vår base, er du selvsagt velkommen å registrere deg på nytt, enten på nett eller hos oss i lokalet. Det koster ikke noe å få lånekort. 
 
Les mer om dataminimering på Datatilsynet sine sider.