Hopp til hovedinnhold
av Charlotte Myrbråten sist endret 2024-02-20T09:40:56+02:00
Arrangør Dialogisk cafe. Første del av en arrangementsserie på to.
Onsdag 28. februar 18:00
Hovedbiblioteket, Auditoriet

Kontakt

95139006
Dialogisk cafe vektlegger den åpne, trygge dialogen som et verktøy i møtet mellom ulike tanker. Vi har nå fått med oss tre anerkjente fagfolk og forfattere, for å grundig belyse temaet og forstå mer.
Dette er første av to samlinger om temaet.
 
I debatten om kjønn er det to ulike hovudperspektiv; betraktar vi kjønn først og fremst som ein biologisk kjønna kropp, eller vektlegg vi kjønn som ein opplevd indre essens? I vårt første arrangement skal vi undersøkje det første perspektivet grundig.

Biolog Glenn-Peter Sætre gav i 2023 ut boka To kjønn. Han skriv om dei dramatiske konsekvensane utviklinga av kjønna formeiring fekk for livets opphav, og korleis det framleis pregar alt levande, inkludert mennesket. Han meiner det er viktig å ha ei god forståing av kva biologisk kjønn er når vi diskuterer kjønn og kjønnsidentitet.
 
Anne Kalvig gav i 2023 ut boka Kjønnstru, kampen om røynda. Der skriv ho mellom anna om kva konsekvensar det får både for barn, kvinner og menn dersom vi byter ut ei objektiv forståing av kjønn med ei subjektiv, og kjønn blir noko ein kan velje.

Kamilla Aslaksen er førsteamanuensis ved Fakultet for lærarutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Ho har sett på korleis tema som kjønn og kjønnsidentitet blir omhandla i læreplan og lærebøker.

Etter innleiingar blir det ein panelsamtale mellom bidragsytarane. Det heile skjer i ramma av konseptet «Korleis snakkar vi om…», der også publikum blir invitert med i samtalen.

Formålet med dei to samlingane er å auke kunnskapen blant vaksne slik at vi kan ha trygge og opne samtalar med barn og unge, og litteratur kan ofte vere eit utgangpunkt for slike samtalar.
 
Målgruppa er alle som har barn eller jobbar med barn og unge, men arrangementet er sjølvsagt ope for alle som ønskjer å auke kunnskapen sin og få meir innsikt i temaet.
 
Velkommen!
Arrangør Dialogisk cafe. Første del av en arrangementserie på to. 
Medarrangører: Våkne Voksne for Barn
Bergen Offentlige  Bibliotek

Kjønn, identitet og barn

Kjønn, identitet og barn

Arrangør Dialogisk cafe. Første del av en arrangementsserie på to.

  • Onsdag 28. februar
  • 18:00 - 20:00
  • Hovedbiblioteket, Auditoriet
  • GRATIS
Dialogisk cafe vektlegger den åpne, trygge dialogen som et verktøy i møtet mellom ulike tanker. Vi har nå fått med oss tre anerkjente fagfolk og forfattere, for å grundig belyse temaet og forstå mer.
Dette er første av to samlinger om temaet.
 
I debatten om kjønn er det to ulike hovudperspektiv; betraktar vi kjønn først og fremst som ein biologisk kjønna kropp, eller vektlegg vi kjønn som ein opplevd indre essens? I vårt første arrangement skal vi undersøkje det første perspektivet grundig.

Biolog Glenn-Peter Sætre gav i 2023 ut boka To kjønn. Han skriv om dei dramatiske konsekvensane utviklinga av kjønna formeiring fekk for livets opphav, og korleis det framleis pregar alt levande, inkludert mennesket. Han meiner det er viktig å ha ei god forståing av kva biologisk kjønn er når vi diskuterer kjønn og kjønnsidentitet.
 
Anne Kalvig gav i 2023 ut boka Kjønnstru, kampen om røynda. Der skriv ho mellom anna om kva konsekvensar det får både for barn, kvinner og menn dersom vi byter ut ei objektiv forståing av kjønn med ei subjektiv, og kjønn blir noko ein kan velje.

Kamilla Aslaksen er førsteamanuensis ved Fakultet for lærarutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Ho har sett på korleis tema som kjønn og kjønnsidentitet blir omhandla i læreplan og lærebøker.

Etter innleiingar blir det ein panelsamtale mellom bidragsytarane. Det heile skjer i ramma av konseptet «Korleis snakkar vi om…», der også publikum blir invitert med i samtalen.

Formålet med dei to samlingane er å auke kunnskapen blant vaksne slik at vi kan ha trygge og opne samtalar med barn og unge, og litteratur kan ofte vere eit utgangpunkt for slike samtalar.
 
Målgruppa er alle som har barn eller jobbar med barn og unge, men arrangementet er sjølvsagt ope for alle som ønskjer å auke kunnskapen sin og få meir innsikt i temaet.
 
Velkommen!
Arrangør Dialogisk cafe. Første del av en arrangementserie på to. 
Medarrangører: Våkne Voksne for Barn