Hopp til hovedinnhold
av Charlotte Myrbråten sist endret 2024-04-19T09:29:09+02:00
Fredag 19. april inviterer vi til nytt tverrsektorielt frokostmøte i Bergen. Denne gang er det Stiftelsen Imtec som er vertskap, og de vil fortelle mer om sitt arbeid med laget rundt barn og unge. Som vanlig blir det kaffe og noe å bite, samt mulighet for spørsmål og tid til nettverksbygging med andre som jobber på oppvekstfeltet.
  • Laget rundt barn og unge
  • 2024-04-19T09:00:00+02:00
  • 2024-04-19T10:30:00+02:00
  • Fredag 19. april inviterer vi til nytt tverrsektorielt frokostmøte i Bergen. Denne gang er det Stiftelsen Imtec som er vertskap, og de vil fortelle mer om sitt arbeid med laget rundt barn og unge. Som vanlig blir det kaffe og noe å bite, samt mulighet for spørsmål og tid til nettverksbygging med andre som jobber på oppvekstfeltet.
Fredag 19. april 09:00
Hovedbiblioteket, Amalies hage

Kontakt

95139006

Kort om prosjektet:

Stiftelsen IMTEC og Fagforbundet har innledet et samarbeid rundt et prosjekt vi har kalt «Laget rundt barn og unge». Vi ønsker å prøve ut ulike former for samarbeid (horisontalt og vertikalt) i kommuneorganisasjonen. Fagforbundet er en stor og viktig arbeidstakerorganisasjon og Stiftelsen IMTEC har samarbeidet med dem rundt forsøks- og utviklingsarbeider basert på ulike former for partssamarbeid og kommunalt 3-partssamarbeid. Disse erfaringene ønsker vi nå å tilby som assistanse til kommunene.

«Laget rundt barn og unge» ønsker vi som et prosjekt der vi sammen med et utvalg av kommuner (og enheter) inviterer til en periode med forsøks- og utviklingsarbeid. Målet må være å utvikle en ny praksis der samarbeid og samhandling er nøkkelordene, og hvor samarbeidet over en periode stadig prøves, vurderes og utvikles. Vi ønsker som eksternt fagmiljø å gi et bidrag til at endringsprosessene kan bli læringsprosesser.

Enhetene i oppvekstsektoren er både ulike og unike. Det betyr at alle må finne sin vei basert på analyse av lokale forhold. Samtidig kan det være nyttig å møte andre for felles refleksjon og læring. IMTEC har gode erfaringer med ulike former for «lærende nettverk». Og da ikke bare mellom like kommuner. Det er ofte ulikheter mer enn likheter som er nyttig for å få til en felles læring i nettverk.

Vi håper på muligheter til å legge frem tanker og erfaringer rundt forsøks- og utviklingsarbeid i kommunesektoren der tverrfaglig samarbeid og samhandling er tema.

Bergen Offentlige  Bibliotek

Laget rundt barn og unge

Laget rundt barn og unge

Fredag 19. april inviterer vi til nytt tverrsektorielt frokostmøte i Bergen. Denne gang er det Stiftelsen Imtec som er vertskap, og de vil fortelle mer om sitt arbeid med laget rundt barn og unge. Som vanlig blir det kaffe og noe å bite, samt mulighet for spørsmål og tid til nettverksbygging med andre som jobber på oppvekstfeltet.

  • Fredag 19. april
  • 09:00 - 10:30
  • Hovedbiblioteket, Amalies hage
  • GRATIS

Kort om prosjektet:

Stiftelsen IMTEC og Fagforbundet har innledet et samarbeid rundt et prosjekt vi har kalt «Laget rundt barn og unge». Vi ønsker å prøve ut ulike former for samarbeid (horisontalt og vertikalt) i kommuneorganisasjonen. Fagforbundet er en stor og viktig arbeidstakerorganisasjon og Stiftelsen IMTEC har samarbeidet med dem rundt forsøks- og utviklingsarbeider basert på ulike former for partssamarbeid og kommunalt 3-partssamarbeid. Disse erfaringene ønsker vi nå å tilby som assistanse til kommunene.

«Laget rundt barn og unge» ønsker vi som et prosjekt der vi sammen med et utvalg av kommuner (og enheter) inviterer til en periode med forsøks- og utviklingsarbeid. Målet må være å utvikle en ny praksis der samarbeid og samhandling er nøkkelordene, og hvor samarbeidet over en periode stadig prøves, vurderes og utvikles. Vi ønsker som eksternt fagmiljø å gi et bidrag til at endringsprosessene kan bli læringsprosesser.

Enhetene i oppvekstsektoren er både ulike og unike. Det betyr at alle må finne sin vei basert på analyse av lokale forhold. Samtidig kan det være nyttig å møte andre for felles refleksjon og læring. IMTEC har gode erfaringer med ulike former for «lærende nettverk». Og da ikke bare mellom like kommuner. Det er ofte ulikheter mer enn likheter som er nyttig for å få til en felles læring i nettverk.

Vi håper på muligheter til å legge frem tanker og erfaringer rundt forsøks- og utviklingsarbeid i kommunesektoren der tverrfaglig samarbeid og samhandling er tema.