Første sertifiserte Lesefrø-barnehage i Bergen

I Loddefjord har Kidsa Brønndalen blitt Bergens første sertifiserte Lesefrø-barnehage. Vi gratulerer!

Alle bilder er tatt av Kidsa Brønndalen. Til venstre: Anette Linn Aas.


Lesefrø

Prosjektet Lesefrø er et samarbeid mellom Bergen Offentlige Bibliotek og 23 barnehager. Barnehagene som er med i prosjektet får ca. 100 bilde- og pekebøker på norsk og bøker på andre språk representert i barnegruppen. Dette blir til små bibliotek hvor barnehagene drifter en egen utlånsordning til hjemmet.

I Loddefjord har de fått delta i en pilot hvor de får muligheten til å bli sertifiserte Lesefrø-barnehager, og vi gratulerer Kidsa Brønndalen med sin sertifisering! For å bli en sertifisert Lesefrø-barnehage må barnehagen dokumentere at de har jobbet godt med både bibliotekdelen av prosjektet og høytlesingsaktivitetene i barnehagen. De ansatte i Kidsa Brønndalen barnehage har rapportert jevnlig til biblioteket om utlån og leseaktiviteter.

Anette Linn Aas har vært prosjektleder i barnehagen og har ved sitt engasjement drevet prosjektet i barnehagen sammen med ambassadører på de ulike avdelingene. De har hatt månedens bok og arbeidet aktivt med litteratur i prosjekter og i barnehagehverdagen.

Mariell Wilhelmsen Vågen ved Loddefjord bibliotek har lest deres rapporter med stor interesse, og er imponert over den velfungerende utlånsordningen barnehagen har fått til.