Lesefrø - små bibliotek i barnehagen

Bergen Offentlige Bibliotek driver LESEFRØ i samarbeid med barnehager i Bergen. Prosjektet startet opp i 2015 og drives nå i til sammen 19 barnehager og 3 åpne barnehager fordelt på fem bydeler.

Av: Åshild Sæle - Bergen Offentlige Bibliotek. Logo: Ragnar Rørnes.

Lesefrø er små bibliotek plassert i utvalgte barnehager. Boksamlingene består hovedsaklig av norske bøker, men i bokvalget legger vi vekt på at alle familier skal kunne finne bøker på sitt eget morsmål. Bøkene kan både brukes i barnehagen og lånes med hjem.

Tilbudet gjelder alle familier som er tilknyttet den enkelte barnehage. 


Å bli lest høyt for, er viktig for alle barns språkutvikling. For flerspråklige barn er høytlesing på familiens morsmål viktig av flere grunner. Morsmålet er det grunnlaget all annen språkopplæring bygges på. At barnehagene kan ha representert bøker på alle barnas språk, er med på å styrke betydningen av at barnet lærer både sitt eget morsmål og norsk språk. 

Å lese høyt for barn, gir barn og voksen en felles leseopplevelse og hjelper barna når de selv skal lære å lese og skrive.

Relevant litteratur

“Språket er vårt viktigste kulturelle redskap”, Lesefrø kap.2

Foto: Årstad brannstasjon barnehage.

Kontaktperson

Åshild Sæle
Bergen Offentlige Bibliotek.
E-post aashild.saele@bergen.kommune.no

 

Prosjektet er støttet av Bergen kommunes områdesatsing i bydelene og av statlige prosjektmidler. 


Aktuelt