Hopp til hovedinnhold
av Helene Sahlsten-Jensen sist endret 2024-04-19T15:55:46+02:00
En panelsamtale med Anna-Sabina Soggiu, Ann Kristin Helland Ramstrøm og Connie Reksten
Lørdag 4. mai 17:00
Laksevåg bibliotek

Laksevåg er en bydel i endring, og det er mange krefter i sving for å skape et godt og trygt nærmiljø for alle. Ønsket om å skape et sosialt bærekraftig lokalsamfunn deles med andre byutviklingsprosjekter, og det satses på sosiale tiltak, opprustning og medvirkning.  Et eksempel på dette er Tøyenløftet, områdesatsingen som skulle gjøre det bedre å bo og være på Tøyen i Oslo. Med tiden har likevel mange byttet ut optimisme med skepsis, da det er usikkert hvem det egentlig er som er tjent med endringene - utsatte grupper som bodde der fra før, eller velstående innflyttere.   

Hvordan unngår man et skinnende flott ytre som fortsatt rommer store forskjeller, eller hvor noen grupper skvises ut? Kan det være at frykten for gentrifisering overdrevet, og til syvende og sist vil alle være tjent med at nærområdene bedres og flere flytter til? Hvordan kan man i så fall sikre at det er til fordel for, og ikke på bekostning av, dem som egentlig trenger det mest? 

Med oss for å diskutere dette har vi tre deltakere med hver sin unike kunnskap og erfaring med bydelsutvikling, og diskusjonen vil bygge på erfaringer fra Tøyen, Laksevåg og Bergen for øvrig.  

Anna-Sabina Soggiu er vokst opp på Tøyen i Oslo, og har fått observere endringene som har skjedd der. Dette har hun også skrevet om i sin bok “Vi fattigfolk.” Soggiu er også sosionom, og har nylig fullført en doktorgrad om recoveryprosesser hos ungdom. 

Ann Kristin Helland Ramstrøm en av pådriverne bak Initiativ:Laksevåg, og har et sterkt engasjement for bydelen. Hun er også kulturviter og politiker, og ønsket om å løfte Laksevåg var en av årsakene til at hun begynte å engasjere seg politisk.  

Connie Reksten er førsteamanuensis ved institutt for byggfag ved Høgskulen på Vestlandet, og har kompetanse innen bosetting, fortetting og byutvikling. Hun har blant annet forsket på sosial bærekraft knyttet til bosetting i Bergen.

Bergen Offentlige  Bibliotek

Genuine fellesskap: kan man skape nabolag som faktisk er til for alle?

Genuine fellesskap: kan man skape nabolag som faktisk er til for alle?

En panelsamtale med Anna-Sabina Soggiu, Ann Kristin Helland Ramstrøm og Connie Reksten

  • Lørdag 4. mai
  • 17:00 - 18:00
  • Laksevåg bibliotek
  • GRATIS

Laksevåg er en bydel i endring, og det er mange krefter i sving for å skape et godt og trygt nærmiljø for alle. Ønsket om å skape et sosialt bærekraftig lokalsamfunn deles med andre byutviklingsprosjekter, og det satses på sosiale tiltak, opprustning og medvirkning.  Et eksempel på dette er Tøyenløftet, områdesatsingen som skulle gjøre det bedre å bo og være på Tøyen i Oslo. Med tiden har likevel mange byttet ut optimisme med skepsis, da det er usikkert hvem det egentlig er som er tjent med endringene - utsatte grupper som bodde der fra før, eller velstående innflyttere.   

Hvordan unngår man et skinnende flott ytre som fortsatt rommer store forskjeller, eller hvor noen grupper skvises ut? Kan det være at frykten for gentrifisering overdrevet, og til syvende og sist vil alle være tjent med at nærområdene bedres og flere flytter til? Hvordan kan man i så fall sikre at det er til fordel for, og ikke på bekostning av, dem som egentlig trenger det mest? 

Med oss for å diskutere dette har vi tre deltakere med hver sin unike kunnskap og erfaring med bydelsutvikling, og diskusjonen vil bygge på erfaringer fra Tøyen, Laksevåg og Bergen for øvrig.  

Anna-Sabina Soggiu er vokst opp på Tøyen i Oslo, og har fått observere endringene som har skjedd der. Dette har hun også skrevet om i sin bok “Vi fattigfolk.” Soggiu er også sosionom, og har nylig fullført en doktorgrad om recoveryprosesser hos ungdom. 

Ann Kristin Helland Ramstrøm en av pådriverne bak Initiativ:Laksevåg, og har et sterkt engasjement for bydelen. Hun er også kulturviter og politiker, og ønsket om å løfte Laksevåg var en av årsakene til at hun begynte å engasjere seg politisk.  

Connie Reksten er førsteamanuensis ved institutt for byggfag ved Høgskulen på Vestlandet, og har kompetanse innen bosetting, fortetting og byutvikling. Hun har blant annet forsket på sosial bærekraft knyttet til bosetting i Bergen.