av Arild Ness sist endret 2020-12-11T15:54:18+02:00
Utgangspunktet for foredraget er boken skrevet av Victor Norman og Christine Meyer: «Ikke for å konkurrere».

I motsetning til privat og frivillig sektor har offentlig sektor myndighetsutøvelse som viktig del av sin oppgave, og vi har gjennom COVID-19 fått en sjelden demonstrasjon på hvordan ulike myndigheter over hele verden har håndtert pandemien. Grensene for hva folk skal få bestemme og organisere selv er blitt utfordret og mange virksomheter har blitt skadelidende av pandemien og myndighetenes tiltak. I foredraget stilles spørsmålet om forventningene til hva det offentlige Norge skal løse er blitt for høye og om vi på veien har gitt for lite rom for selvorganisering og frie markedskrefter.

Christine Meyer er professor i strategi på Norges Handelshøyskole. Ved siden av sin akademiske karriere har Christine betydelig erfaring både som politiker og toppleder i offentlig sektor. Hun var statssekretær i Bondevik II regjeringen og byråd i Monica Mælands byregjering. Christine ledet også Konkurransetilsynet og var administrerende direktør i SSB.

Akademisk lunsj er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket, Bergen Offentlige Bibliotek, HVL og NHH.

På grunn av Covid-19 er foredraget gjennomført uten publikum på Bergen Offentlige Bibliotek.