Hopp til hovedinnhold

Se eleven innenfra: relasjonsarbeid og mentalisering på barnetrinnet

av Vibeke Garrod sist endret 2017-05-19T10:53:57+02:00
Læreren har ansvaret for undervisningen i skolen, men også barn og unges psykiske helse. Hvordan kan man skape gode relasjoner og et godt sosialt miljø i klassen? Å være interessert i å se barnet innenfra og å skape trygg tilknytning kan gjøre det lettere for elevene å tilegne seg kunnskap. Denne boken passer like godt for foreldre og andre som arbeider med barn, som for lærere og undervisningspersonell.
Guro Øiestad; Ida Brandtzæg; Stig Torsteinson

Se eleven innenfra: relasjonsarbeid og mentalisering på barnetrinnet

Gyldendal, 2016
voksen

Guro Øiestad er førstelektor ved psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun har skrevet en rekke bøker om forskjellige emner, blant annet om barn og unges selvfølelse, om å gi og motta kritikk, og om å gi og motta feedback og tilbakemeldinger. Sammen med psykologspesialistene Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson har Øiestad skrevet “Se eleven innenfra: relasjonsarbeid og mentalisering på barnetrinnet”. Denne boka er ment for lærere og undervisningspersonell, men kan svært gjerne brukes av foreldre og andre som vil ha tips til å skape gode relasjoner med barn.

Tilknytningsteori og begrepet “trygghetssirkelen” er noe som går igjen i dette relasjonsarbeidet. Barn trenger både trygghet og omsorg, men samtidig trenger de å utforske og å mestre omgivelsene. Tilknytning og utforskning går hånd i hånd. Av og til kan det være vanskelig å vite hvilke behov barna uttrykker ved sin atferd. Vi må forstå barna / de unge for å kunne nå frem til dem, vi må klare å være voksne og rause selv når det koker. Ingen lett oppgave, men i boka får vi kunnskap om kommunikasjonsformer og ulike utgangspunkt for å styrke tilliten til barna, og dermed også fremme læring.

Dette er en fagbok med et forståelig akademisk språk, som jeg synes gjør den enklere å lese enn mange andre fagbøker innenfor pedagogikk og psykologi. Den setter teorien inn i en gjenkjennelig kontekst, og har mange eksempler fra konkrete situasjoner slik at leseren kan visualisere informasjonen som formidles.