av Camilla Grindheim Larsen sist endret 2021-05-11T11:06:34+02:00
I 2020 var det femti år siden Shulamith Firestone publiserte sitt radikalfeministiske manifest, The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution. Hermed ble hun en toneangivende og samtidig også omstridt foregangskvinne for kvinnebevegelsen på 1970-tallet.

 

Women, Biology, Technology: Shulamith Firestone’s The Dialectic of Sex, then and now

 
(Text in Norwegian below)

The year 2020 marked the 50th anniversary of the publication of Shulamith Firestone’s radical feminist manifesto, The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution. With this book, Firestone became a leading while also contested pioneer of the women’s liberation movement of the Seventies. She argued that gender equality could only be achieved by liberating woman’s body from the reproductive role assigned to it by nature in and through pregnancy, birth and lactation. Hence, development of technologies that can move the reproductive process outside the female body entirely must be a feminist priority, according to her.

 

With abortion laws back on the political agenda, and given recent advances in reproductive technologies that suggest “artificial wombs” could soon be a reality, Firestone’s analysis of women’s reproductive labour has renewed relevance for our present time.

 

In this video, Victoria Margree – Principal Lecturer and member of the Centre for Applied Philosophy, Politics and Ethics at the University of Brighton; and author of the book Neglected or Misunderstood: The Radical Feminism of Shulamith Firestone – joins Claus Halberg, postdoctoral fellow at the Centre for Women’s and Gender Research, the University of Bergen, in a conversation about Shulamith Firestone’s legacy.

 

The video is part of the implementation of Project FEMSAG, a research project on gender, biology and culture at the Centre for Women’s and Gender Research, UoB (https://www.uib.no/en/skok/119826/femsag-feminist-theory-after-sex-and-gender), funded by an individual MSCA (Marie Curie Skłodowska Actions) fellowship through EU’s Horizon2020 program.

 

Kvinner, biologi, teknologi: Shulamith Firestones The Dialectic of Sex, før og nå

 

Firestone hevdet at full likestilling mellom kjønnene bare vil bli mulig ved å frigjøre kvinnekroppen fra den rollen i forplantningen som den er tilkjent fra naturens side gjennom graviditet, fødsel og amming. Derfor må det å utvikle teknologi som kan forflytte forplantningsprosessen helt ut av kvinnekroppen bli en feministisk fanesak, mente hun. Disse tankene har fått fornyet aktualitet i forbindelse med at det i våre dager i flere vestlige land er omkamp om selvbestemt abort. Samtidig kan utviklingen innen reproduktive teknologier tyde på at Firestones drøm om en «kunstig livmor» snart kan bli en realitet.

 

I denne videoen møtes Victoria Margree, Principal Lecturer og medlem av Centre for Applied Philosophy, Politics and Ethics, University of Brighton og forfatter av boken Neglected or Misunderstood: The Radical Feminism of Shulamith Firestone, og Claus Halberg, postdoktor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen, til samtale om arven fra Firestone.

 

Videoen er laget som del av Project FEMSAG, et forskningsprosjekt om kjønn, biologi og kultur ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB (https://www.uib.no/skok/119825/femsag), og støttet med et individuelt MSCA-stipend (Marie Curie Skłodowska Actions) gjennom EUs Horizon 2020-program.

 

Samtalen er på engelsk.