Med få ord - lyrikk

Fra Instagrampoeter og slampoesi til haiku og klassiske langdikt: Lyrikk er kanskje den mest allsidige sjangeren vi har. 21. mars markerer FN Verdens poesidag, for å sette søkelys på språklig mangfold, og poesi som et viktig kulturuttrykk. Her har vi samlet et knippe nyere norske diktbøker fra bibliotekets samlinger.

Publisert: 19.03.2021.

En eller to eller hundrevis av søstre : Dikt om kvinner og kvinnekamp 

Undertittelen på diktantologien forteller kort og presist hva samlingen dreier seg om: Kvinner og kvinnekamp. Ulike tider, ulike generasjoner og ulike steder. Noen kvinner står på barrikadene. Noen har kanskje gitt opp. Andre igjen er et sted imellom, eller helt andre steder? Eller er “ambivalente”, som redaktøren skriver det. Alle med noe på hjertet. Noen tekster gjør kanskje sterkere inntrykk enn andre, men er det ikke slik det gjerne er med dikt? 

Redaktør for antologien er Amalie Kasin Lerstang.  

Ragnhild Sæther.  


Jeg vil våkne til verden av Karoline Brændjord 

Vinner av kritikerprisen, venteliste på biblioteket, og unisont hyllet av anmeldere, bokbloggere og andre lesere – hva er det med denne diktdebuten som tiltaler så mange? Brændjord har skrevet en bemerkelsesverdig bok om å møte livet og sorgen etter å ha mistet en mor i selvmord. Hun ser det vanskelige temaet rett i øynene, men har likevel skapt en bok full av overskudd og tillit – til språket og til livet. Jeg vil våkne til verden er en var, livlig og enormt sterk bok som kan leses både to og tre ganger uten fare for slitasje.  

Finnes som e-bok i BookBites.

Ine Sunde Lavik  


Søster av Gro Dahle

Fint, morsomt, sprekt, litt skummelt, tidvis dramatisk og litt trist ved Gro Dahle. 
 
Er du en søster? Eller har en søster, kjenner en søster, ønsker en søster … eller rett og slett ønsker å vite hvordan det kunne arte seg å ha en søster? Det gjør hovedpersonen i Gro Dahle sin varme og oransje diktsamling også. Hun er enebarn, og savner søsteren hun ikke har. Hun utforsker derfor fenomenet “søstre” på godt og vondt - heldigvis mest på godt.  

Finnes som e-bok i BookBites. 
 
Ragnhild Sæther.


Eg et før eg kjem av Kari Anne Bye 

Du trenger ikke å være en garvet diktleser for å ha glede av denne boken; det holder å ha Tinder-profil, eller kjenne noen som har det. På en gjenkjennelig og lettfattet måte beskriver Kari Anne Bye jakten på kjærlighet i dating-appenes tid. Det handler om å lengte, bli forelsket og gå på kleine dater. Om menn som er som vakre hester, og om hvorfor kulturmenn og kjærlighet er en dårlig kombinasjon. 

Finnes som e-bok i BookBites.

Ine Sunde Lavik


Med øksene dei haustar inn av Sigmund Løvåsen  

Her bys det på nydelig nynorsk poesi om å forme landskapet, samtidig som man blir formet av landskapet. Diktene handler om dyrking, trær og årstider, med alvorlige betraktninger av forbrukersamfunnet gjemt blant humor og naturbeskrivelser.  

Man kan kalle dette omgjengelige dikt, lettfattelige og hjertelige. Samtidig er det tydelig hvor mye kunnskap som ligger bak, og i noen dikt drar Løvåsen store linjer, for eksempel fra Egypt til gårdstunet, eller viser landskapet fra eikas perspektiv.  

Finnes som e-bok i BookBites. 

Lene Olszeth


Min imaginære venn av Anne Helene Guddal

Anne Helene Guddals tredje diktsamling er hennes femte bok totalt, som hun har fått mange fine anmeldelser for. Bokas omslag er nøkternt, og lar tittelen bære det meste av ansvaret for ytre kommunikasjon om i alle fall to mulige tema: ensomhet og isolasjon. Etter hvert er kanskje også døden til stede. Min imaginære venn er ei stramt komponert diktsamling som kan leses flere ganger, og gjerne også få virke i fred. Anbefales til de som vil ha en fin lyrikkopplevelse, av en forfatter som beveger seg modig og sikkert blant ordene, uten å sløse med dem. 

Finnes som e-bok i BookBites. 
 
Ragnhild Sæther 


Den tid, den song av Siri Økland

Den tid, den song er en nydelig innbundet bok, hvor omslaget kan synes å antyde noe både robust og sårbart på samme tid. Innholdsfortegnelsen følger opp med dikttitler som for det meste består av ett ord, noen få av to. Kort, jordnært, håndfast - men ikke bare. Uten å ty til de store fakter skriver forfatteren om det jeg leser som det store i det hverdagslige, i barndom, i familien, i det kjente, i det å høre til, i minner  - men ikke bare. For det ukjente og det skremmende er også en del av livet, og dermed av litteraturen. 

Finnes som e-bok i BookBites. 
 
Ragnhild Sæther 


Alt skal bli forandra. Snart : 100 norske dikt om fellesskap og kamp

Denne antologien med arbeiderdikt er redigert av Anne Marit Godal og Leif Høghaug. Tradisjonen med arbeiderdiktning og -sanger har en lang historie i Norge, men hvem skriver dagens arbeiderdikt? Hvem tematiserer utenforskap og samhold i dag? Og hva har skjedd i tiden mellom Bjørnstjerne Bjørnsson og Sumaya Jirde Ali?

Redaktørene har vektlagt tre perioder med arbeiderlyrikk: storhetstiden før 2. verdenskrig, innslag fra 60- og 70-tallets motkultur, og moderne poeter som skriver om velkjent tematikk i nye former.  
 
Omtalen er utarbeidet av BS.


Vårs av Amalie Kasin Lerstang 

I denne diktsamlingen står 1. mai-togets paroler side om side med rånebiler, osteboller og jenter som lukter røyk. Det handler om sosial arv, klasse, identitet og hvordan stedet vi kommer fra former blikket vi får på omverdenen. Amalie Kasin Lerstang debuterte med romanen Europa i 2014. For den ble hun tildelt Tarjei Vesaas' debutantpris. Vårs er hennes andre utgivelse. 

Finnes som e-bok i BookBites.

Omtalen er utarbeidet av BS. 


Medborgar av Claudia Rankine 

Claudia Rankines prosalyrikk utgjer eit sterkt, moderne vitnesbyrd om det å leve i ein svart kropp i eit kvitt USA. Rankine skriv om kvardagsrasisme frå framande og frå velmeinande vener, på butikken og på universitetet der ho arbeidar. Ho skriv om Serena Williams, om politivald, om prekære liv som formast av sosioøkonomiske og rasistiske strukturar, i eit land der jamstilling for loven reknast som ei udiskutabel sjølvfølge. Teksten står tidvis åleine, tidvis side om side med bildande kunst som minnast svarte ofre for politivald i Amerika. Samlinga er omsett av Camara Lundestad Joof og Kristina Leganger Iversen.

Finnes som e-bok i BookBites. 

Omtala er utarbeidd av BS. 


Inn i naturen : 101 norske dikt

Nokon av dei vakraste dikta i Noregs litteraturhistorie har røtene sine i naturbilete. Naturen kan skildre og spegle sinnsstemningar, uttrykke det mollstemde og det sublime, det kjende og det framande. Blant poetane i denne samlinga finn vi mellom anna Henrik Wergeland, Hans Børli, Halldis Moren Vesaas og Aasmund Olavsson Vinje. Også nyare poetar er godt representert, mellom anna i namn som Hilde Myklebust, Øyvind Rimbereid, Anna Kleiva og Ruth LillegravenUtvalet er gjord av Julie Holdal Hansen og Eirik Vassenden.  
 
Omtalen er utarbeidd av BS.


Hvitverk av Athena Farrokzhad 

I Hvitverk turneres utsagn om vold og hvithet, i en dialog mellom familiemedlemmer som knyttes til hverandre gjennom revolusjonens og migrasjonens erfaring. Dikter-jeget kommer bare til orde gjennom sitater hun selv har plassert i familiens munner. I disse sitatene blir hun vekselsvis anklaget og tatt i forsvar. «Hvitverk» er et korverk om opphav og ansvar, som beskriver undertrykkelsens grunnvilkår. Athena Farrokzhad ble født i Teheran og vokste opp i Gøteborg. Samlingen er gjendiktet av Tina Åmodt. 

Finnes som e-bok i BookBites.

Omtalen er utarbeidet av BS.