Sør for Sahara - litteratur som interkulturell møteplass

Litteratur står i en særstilling når en vil ha innblikk i menneskelig erfaring og tankemønstre. Litteratur engasjerer og åpner for en større verden. Denne høsten inviterer biblioteket sammen med URAFIKI til fire temakvelder om afrikansk litteratur.

Illustrasjon: Ragnar Rørnes.

Om Sør for Sahara

I fire temakvelder vil Bergen Offentlige Bibliotek i samarbeid med URAFIKI * løfte fram afrikansk litteratur, avgrenset til området sør for Sahara og nord for Sør-Afrika. Denne har lenge vært underkommunisert i den litterære offentligheten. Bøkene representerer ulike og særegne stemmer, men de har også mye til felles. På ulike måter problematiserer de nasjonal identitet, makt og frigjøring i en del av verden som har opplevd slavehandel, imperialisme, folkemord og utbytting. Bøkene formidler motstand, opprør og inspirerende forbilder. Mange kommuniserer også en sterk tilknytning til en levende afrikansk muntlig tradisjon.

For å forstå vår plass i verden, vil det å lese litteratur på tvers av nasjoner og kontinenter kunne være en farbar vei. Hos noen vil litteraturen som presenteres vekke gjenkjennelse og bekreftelse, hos andre overraskelse og nye perspektiver.

*URAFIKI er en humanitær partnerorganisasjon, politisk og religiøst uavhengig. Organisasjonen samarbeider med kongolesiske partnere om skolebygging og skoleutvikling i Øst-Kongo.