av Elin Huseby — sist endret 2019-08-01T14:48:38+01:00
13. november 2006 var det hundre år siden Torborg Nedreaas ble født i Bergen. Her er derfor samlet noen lenker til nettressurser om forfatteren, og ferdige søk i katalogen for oversikter over hva som finnes av og om henne.

Torborg Nedreaas hadde etter eget utsagn ikke noen klare forfatterambisjoner før hun hadde samlet en del noveller hun syntes var gode nok til å levere dem til forlaget Aschehoug. Hun hadde skrevet en masse også tidligere, og under krigen livnærte hun seg og sine to sønner som forfatter av ukebladnoveller under signaturen Tob Kieding, men det virkelige forfatterskapet begynte i 1945 med novellesamlingen Bak skapet står øksen. Det er ikke så kjent at hun egentlig debuterte med skuespillet Magdalena som hun skrev under psevdonymet Tore Johan Rasch. Det ble anmeldt i Bergen Illustrerte under tittlen: En motig debutant og et velvillig teater: Magdalena. Kritikeren er også vellvillig stemt overfor debutanten, men han strever med å finne lyspunktene i oppsetningen. Stykket er ikke publisert

Torborg Nedreaas vokste opp i Bergen, flyttet en hel del og slo seg til slutt ned på Nesodden like utenfor Oslo. Hun var kommunist og Nato-motstander, og hun ga tydelig uttrykk for sitt politiske engasjement uten at det vises som åpen agitasjon i bøkene hennes. Om romanen De varme hendene mente flere kritikere at hun var tendensiøs - mens de litterære kvaliteter kanskje blir mer verdsatt nå når avstanden er blitt større og synspunktene ikke så brennbare lenger. I et intervju med Birgit Gjernes i NRK sa hun at "All litteratur avspeiler et sinnelag. Den nakne, upyntede sannheten har alltid en tendens." Hun ville skildre alt hun så nakent og sant - og så ville sannheten gjøre arbeidet for henne.

Hun fortalte også at for henne var "all kunst et veldig arbeid". Ordene kom ikke lett til henne; hun strevde med tekstene og ble mer og mer kritisk til eget arbeid jo eldre hun ble, og de siste årene hun levde ga hun ikke ut noe som helst.

Hennes forfatterskap ble belønnet med flere priser, og i 1972 ble hun nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Til hennes 70-årsdag ble det laget et festskrift, Nordens svale, en sjelden ære for en kvinnelig forfatter.

Barndom og oppvekst i Bergen

Følgende opplysninger har Christopher Harris, Statsarkivet, hentet frem fra arkivet til presten i Sandviken og Fana:

Torleiv Nedreaas (født 28.07.1880) og Augusta Leonora Mathilde Herschel (født 1880) giftet seg i Sandvikskirken 25.05.1906. Han var sønn av Tollef Gudmundsen Nedreaas, bodde i Markesmuget 4 og var kontorist. Hun var datter av sproglærer Leonhard Herschel, bodde i Haugesgt. 17 og var hjemmeværende. Hun var katolikk.

Torborg Aud Nedreaas er født 13.11.1906 og ble døpt 10.03.1907 i Birkeland kirke, Fana. Familien bodde da på Minde.

Torborgs foreldre ble separert 07.11.1916 og skilt 1.12.1917 ved kongelig resolusjon. Torleiv Nedreaas giftet seg raskt på nytt, i Sandvikskirken 26.12.1917 med Otilie Marie Sørensen, født 2. eller 3. oktober 1883. Han oppgis da som aksjemegler og kontorsjef.

Fra adressebøker, telefonkataloger og andre boklige kilder har Bergen Off. Bibliotek, Statsarkivet og Byarkivet funnet fram til følgende:

Torborgs mor giftet seg også raskt igjen, med kjøpmann Jonas Lund, født i 1875. Jonas Lund eide og drev E. Lunds Maskinforretning A/S, som holdt til i C. Sundts gate 26.

Hvor bodde Torborg Nedreaas?

Folkeregisteret, kirkebøker, skatteprotokoller, adressebøker og telefonkataloger gir følgende opplysninger:

I 1908 flyttet Torleiv Nedreaas fra Minde til Neumannsgate 24.

I 1909 flyttet han til Konsul Børs gate 22, 2. etasje (i dag nummer 21) og bodde der til 01.02.1912 da han flyttet til Konsul Børs gate nummer 20 (i dag nummer 19).

21. april 1914 flyttet han til Prof. Hansteens gate 31 ( i dag nummer 82) (IV etasje er oppgitt).

I folkeregisteret pr. 1. februar 1917 bor bare Torleiv og datteren Torborg på denne adressen. Torleiv Nedreaas flyttet fra Bergen til Langesund (Langesund Mek. Verksted) 17.09.1918. Torborg hadde i mellomtiden reist til København med mor og stefar Jonas Lund.

I oktober 1921 flyttet Jonas Lund fra Leirvik på Stord, der Lund hadde sommerhus, til Welhavens gate 42B i Bergen. I følge telefonkatalogen bor de på samme adresse til 1926. I 1927-katalogen står bare "Fru Jonas Lund" oppført på denne adressen. I følge Firmaregisteret går Jonas Lund ut av firmaets styre, og selv om firmaet i 1927 i telefonkatalogen er oppført på Fru Lund, så er hun ikke formelt med i firmaets styre eller ledelse etter 1926.

I 1927 flytter fru Lund til Welhavens gate 29, 1. etasje.

Torborg Nedreaas gifter seg 25. februar 1931 hos byfogden, med Nicolay Johan Kieding, født 1892. Yrke: Dispasjørfullmektig.

Bergen Off. Bibliotek 06.11.96/Trine Kolderup Flaten

 

Først publisert: 07.11.06