Verdens bokdag 23. april

Verdens bokdag
Verdens bok- og opphavsrettsdag er en FN-dag som markeres 23. april. På biblioteket feirer vi dagen med utstillinger. Spør oss om tips til fine leseopplevelser!

HISTORIEN OM VERDENS BOKDAG

Verdens bokdag bygger på en gammel tradisjon fra Barcelona, der man hvert år på samme dag setter byen i bokens tegn.

I 1995 bestemte UNESCO at 23. april skal være Verdens bok- og opphavsrettdag. En festdag for boken, men også en dag for ettertanke og fellesskap. Røttene til Verdens bokdag er mange århundre lange. I middelalderen feiret katalonierne i Barcelona sin skytsengel Sankt George 23. april med opplesing og poesikonkurranse. Bokdagen har siden vært en overdådig folkefest i Barcelona, der tradisjonen er at man gir en bok og en rose til en man er glad i.

I Norge har vi feiret Verdens bokdag siden 1997. Bokhandler, bibliotek, skoler og foreninger er med på festen.

Målet med dagen er å markere bokens rolle i samfunnet, boken som uttrykksform, for språklig og kulturelt mangfold, for utdannelse og for kommunikasjon.
 

YTRINGSFRIHET

Verdens bokdag kaller på internasjonal solidaritet. FNs verdenserklæring slår fast alle menneskers rett til frie ytringer, frie meninger og rett til fritt å skaffe seg informasjon. Disse rettighetene krenkes i mange land der forfattere forfølges, fengsles og henrettes.


UNESCO

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. UNESCO arbeider for å styrke leseevnen hos folk og verne forfatternes opphavsrett, fordi «bøker utvikler vår felles viten om verden og inspirerer til forståelse, toleranse og dialog».

Tradisjonen er at man gir en bok og en rose til en man er glad i. Verdens bokdag