Viser på vandring i Norden

av Trond Blom — sist endret 2016-11-25T13:44:46+02:00
Musikkavdelingen har fått i hende nok en utsøkt og unik longbox (dobbel-CD, med flott og innholdsrik booklet), samlet, utgitt, produsert og distribuert av Etnisk musikklubb (aka Arne Fredriksen), denne uvurderlige kongsbergske kilde til all verdens folke- world- etno- og hybridmusikk.

Viser på vandring i Norden

Etnisk musikklubb, 2007

Denne gang – som tidligere (Viser på vandring : songs of the Romany people in Norway og Slåtter på vandring) – er det de ”reisendes” musikk som dokumenteres. Det spesielle i dette tilfelle er at det er første gang romanimusikk fra de nevnte nordiske landene samles i ett og samme dokument. Albumet er ikke sammensatt av gamle oppak, selv om det er snakk om såkalte ”field-recordings” og det fokuseres mest på tradisjonell romanisang – dette er nytapninger, gjort ”on the road” i løpet av de fire siste årene, opptak gjort, som det het i Etnisk musikklubbs støttesøknad til Nordisk kulturråd, for å ”dokumentere sanger og musikk av Romanifolket i Norden, med hovedvekt på de gamle (eldste) tradisjonelle sangene. Det vil bli lagt vekt på å dokumentere typiske trekk ved sangstil og tonalitet, samt legge vekt på variasjonsbredde blant utøvere både i uttrykk, syngemåte, forskjellige aldre og kjønn, samt variasjon og likheter i utøvertradisjon mellom de nordiske land.” Og hvor spennende ble ikke resulatet!? Vel var forløperen bra, men her gjør nettopp mangfoldet at denne utgivelsen blir helt unik. Sist men ikke minst – ”med hovedvekt på de gamle (eldste) tradisjonelle sangene” sto det – dette gir altså også rom for noe annet, om enn i mindre grad, og hva får vi? Jo, vi får feit stockholmsrap over flere låter, fra Tattarprinsen, som med hjelp av kompiser rapper på en blanding av svensk og romani. Så er også CD 2 viet det vi kan kalle samtids-romanimusikk, selv om dét i hovedsak også betyr ganske tradisjonell musikk og utførelse.

Anmeldelse i ballade

Først publisert: 21.12.07