Lånereglement og ordensregler

Alle som besøker oss, skal oppleve at biblioteket er et godt sted å være. Derfor må alle som oppholder seg på biblioteket overholde våre reglement.

 

Alle innbyggere i Norge kan få et lånekort. For å få lånekortet kan man legitimere seg med Bank-ID på https://mitt.bergenbibliotek.no eller personlig møte opp på biblioteket og vise gyldig legitimasjon. Alle uten norsk fødselsnummer, eller de som ikke vil være Nasjonale lånere, kan få et lokalt lånekort med begrenset lånerett som kun er gyldig på Bergen Offentlige Bibliotek.

Har du nasjonalt lånekort fra annet bibliotek kan det også brukes hos oss, men det må først registreres i vårt lånerregister. Til det trenger vi legitimasjon med bilde og fødselsnummer. Fysisk original av legitimasjon som inneholder navn, fødselsdato og bilde, f.eks. pass, førerkort eller bankkort med bilde er gyldig. Vi kan også godta digitalt førerkort, studentbevis og elevkort med bilde (kan brukes til å lage lokalt lånekort) som gyldig legitimasjon. Vi godtar ikke bilde av legitimasjon, for eksempel på mobil.

Som låner er du forpliktet til å

 • Behandle bibliotekets materiale pent
 • Levere utlånt materiale innen fristen
 • Erstatte skader på, eller tap av, materiale
 • Sørge for at riktig kontaktinformasjon er registrert i vårt system

Lånetid

 • Språkkurs: 8 uker
 • Papirbøker: 4 uker
 • E-bøker og e-lydbøker: 4 uker
 • Lydbøker: 4 uker
 • Instrumenter: 4 uker
 • Bøker med lang reservasjonskø: 14 dager
 • Ipad mini: 14 dager
 • Tidsskrifter: 14 dager
 • MP3 lydbøker: 14 dager
 • Musikk CD: 14 dager
 • Tv-serier på over 6 timer: 14 dager
 • Dokumentarfilm: 14 dager
 • Playstation/Xbox-spill: 14 dager
 • Brettspill: 4 uker
 • Spillefilm: 7 dager / TV-serier: 14 dager

Maks antall materiale som kan lånes: 99

Maks antall reserveringer

 • Bøker: 40
 • Spill: 3

Det er ikke reserveringstak på annet materiale.

Lån bare til bruk på biblioteket

 • Hublet (nettbrett)*
 • Headsett til pc
 • Mobillader (på enkelte bibliotek)
 • Chromebook (dagslån)

* På de fleste barneavdelinger kan barn med lånekort låne Hublet (en type nettbrett) med et utvalg av spill og e-bøker, samt få tilgang til apper for barn som NRK Super og YouTube Kids. 

Gebyrer

Gebyr for voksne

 • Førstegangspurring: 50,- kr.
 • Andregangspurring: 50,- kr.

Hvis lånefristen overskrides, blir det sendt purring via e-post eller vanlig post, og dette medfører et gebyr på kr. 50,- per utsendte purring.
Det purres inntil to ganger per lån (dvs. for hvert utlånte materiale) – etter dette blir det sendt erstatningskrav for det aktuelle lånet.
Hvis du har flere enn to utestående purringer for minst to forskjellige lån, stiger det totale purregebyret med kr. 50,- per purring.
Maksgrense for purregebyr er 200, -. Purregebyr kan betales via Mine sider eller appen med kredittkort knyttet til Visa, MasterCard, MobilePay, Vipps og BankAxept.

Gebyr for barn under 15 år

 • Førstegangspurring: 0,- kr.
 • Andregangspurring: 0,- kr.

Minstesatser for erstatning ved betaling på biblioteket

Satser for erstatning av materialer for voksne

 • Bøker: 450,- kr. *
 • Lydbøker: 200,- kr.
 • Bygde- og slektsbøker: 1000,- kr.
 • Tidsskrifter, ukeblader og tegneserieblader: 75,- kr.
 • CD, DVD, Blueray: 150,- kr.
 • Spill: 400,- kr.
 • Musikkinstrument: 1250,- kr. til 3700,- kr. avhengig av type instrument
 • Læringsleker: 1000,- kr. til 3000,- kr. avhengig av type leker
 • Nettbrett: 3000,- kr.
 • Chromebook: 2500,- kr.
 • Nintendo Switch: 4000,- kr.

*Spesielt sjeldent materiale prises individuelt.

Satser for erstatning av materiale for barn

 • Barnebøker: 250,- kr.
 • Lydbøker: 100,- kr.
 • Tidsskrifter, ukeblader og tegneserieblader: 50,- kr.
 • Pekebøker: 100,- kr.
 • Film og CD: 100,- kr.
 • Spill: 250,- kr.
 • Digitale spill: 300,- kr.

Dersom du ikke leverer materialet etter 2. gangs purring anses materialet for tapt, og saken behandles av LRS Innkreving i Bergen kommune for innkreving.

Om du har fått krav om erstatning fra LRS Innkreving kan du ikke erstatte boken på biblioteket. Da må du betale fakturaen til LRS Innkreving. LRS Innkrevings minstesats er 350,- kroner. 
NB: Om du fremdeles har materialet så kan du levere det på biblioteket for å unngå å måtte betale regningen.
Dette må gjøres innen 45 dager fra LRS Innkreving sendte regningen. Om det har gått lengre tid må hver sak vurderes individuelt.

Har du flere spørsmål om lån og låneregler kan du finne svar på denne siden.

Se Bergen kommune:


Ordensregler

 • Besøkende på biblioteket må opptre i samsvar med alminnelig god folkeskikk og norsk lov.
 • Det er ikke tillatt å oppholde seg på biblioteket i synlig ruspåvirket tilstand.
 • Det er ikke tillatt å innta rusmidler på biblioteket, med unntak for kafeens salg i Amalies hage og ved arrangement.
 • Førerhund/servicehund er tillat på biblioteket. Andre dyr har ikke adgang.

Følger ved brudd på ordensreglementet:

 • Brudd på ordensreglementet kan føre til midlertidig bortvisning fra biblioteket. Politiet eller vekter kan bli tilkalt for å foreta bortvisningen.
 • Lovbrudd kan føre til anmeldelse.
 • Alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet kan føre til utestengning og/eller sperret lånekort for en lengre periode. Beslutning om utestengning fattes av biblioteksjefen. Beslutningen skal være skriftlig. 

Ordensreglementet er fastsatt med hjemmel i bibliotekloven § 4, tredje ledd.