Rapport - DEL - Digital inkludering

av Sverre Helge Bolstad sist endret 2015-08-28T12:34:45+01:00
Målet i prosjektet er å minske det digitale gapet mellom dei som har tilgang til teknologi og digitalt innhold og dei som ikkje har. For å sikre demokrati og ytringskultur må dei som ikkje behersker nye digitale tenester få hjelp. Her ynskjer me å spele ein rolle for å sikre at innbyggjarane har moglegheit til å delta i samfunnet. Vi vil halde klubb, kurs, verkstader og rettleiing og bygge opp og halde ved like grunnleggjande digitale ferdigheiter blant vaksne som ikkje er på nett. Prosjektet var ti 2014 og 2015 og er avslutta.

application/pdf RapportDEL-Digitalinkludering.pdf — 146 KB