Skru på litteraturen!

Samfunnet vårt blir stadig mer digitalisert. Hvordan påvirker det måten vi skriver og leser litteratur på? Hjelp oss å finne det ut ved å delta i konkurransen om beste norske digitale verk.

Konkurransen 
Blant de innsendte bidrag vil inntil 3 verk bli stilt ut. Utstillingen finner sted på Hovedbiblioteket i Bergen som har ca. 2200 besøkende hver dag. Vinneren vil få et utstillingshonorar på 2000 kr, samt en invitasjon til å presentere verket ved åpningen av utstillingen for et honorar på 4000 kr. De øvrige utstilte verker vil få et utstillingshonorar på 1000 kroner. Send oss ditt verk innen 1. oktober 2017. 

Hva er digital litteratur?

Digital litteratur er ikke e-bøker, men verk som: 
- er født digitale
- gjør særlig og bevisst bruk av et digitalt medie
- kan endre seg
- krever interaksjon for å gi mening
- har fokus på språk og har språklig overskudd

Kriterier for innsendte verk:
Verket må ikke være eldre enn 2 år.
Verket skal kunne stilles ut på et bibliotek. 
Verket skal være ferdigutviklet ved innsendelse og skal enkelt kunne vises/leses.
En digital kopi av verket til bruk på biblioteket og til online visning.
Verket skal være på norsk.
Verkets målgruppe skal være unge voksne eller voksne. 

Juryen består av: 
Margrete Rasmussen, spesialrådgiver ved Bergen Offentlige Bibliotek
Ørjan Persen, bibliotekar
Per Vold, bibliotekar
Eivind Øi, ungdomsrepresentant
Sverre Helge Bolstad, avdelingsleder ved Bergen Offentlige Bibliotek

Hvis verket ditt blir valgt, gir du Bergen Offentlige Bibliotek (og 2 samarbeidende biblioteker, henholdsvis Danmark og Romania) lov til å stille ut verket i hele utstillingsperioden (minimum 5 uker).

Bergen Offentlige Bibliotek kan hjelpe med den fysiske utstilling på biblioteket, men ikke med koding.  

Innsending av verk: Innsendingsskjema


Datoer
Frist for innsendelse av verk:  1. oktober 2017 
Annonsering av utvalgte verk: 6. oktober 2017

Utstillingsperiode ved Bergen Offentlige Bibliotek: ca 1 november – 1. desember 2017

Kontakt
Margrete Rasmussen
margrete@bergenbibliotek.no

Hjemmeside: www.turnonliterature.eu