Personvern ved Bergen Offentlige Bibliotek

Bergen Offentlige Bibliotek behandler dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning.


Denne personvernerklæringen beskriver dine rettigheter og hvilke personopplysninger vi mottar, samler inn og behandler nå du benytter deg av tilbud og tjenester ved Bergen Offentlige Bibliotek som er knyttet til lånekortet ditt.
 Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Vi anbefaler deg til å lese nøye denne personvernerklæringen. 

Behandlingsansvarlig 

Bergen Offentlige Bibliotek ved biblioteksjef er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med våre tilbud og tjenester. Dersom du har spørsmål eller henvendelser relatert til denne personvernerklæringen kan du kontakte oss på post@bergenbibliotek.no eller personvernombud i Bergen kommune: personvernombud@bergen.kommune.no

Klageorgan 

Dersom du mener at Bergen Offentlige Bibliotek har behandlet dine personopplysninger i strid med personvernlovgivningen kan du til enhver tid klage til Datatilsynet.

Personvernerklæring for Bibliofil

Bergen Offentlige Bibliotek bruker systemet Bibliofil, levert av Bibliotek-systemer AS, for å administrere utlån av medier og behandling av personopplysninger. 

Formål med behandling av dine personopplysninger 

Det er frivillig å oppgi personopplysningene Bergen Offentlige bibliotek behandler. Mange av våre tilbud og tjenester krever at man har et lånekort. Når du registrerer deg som låner må vi registrere enkelte av dine personopplysninger. Vi lagrer og behandler disse personopplysningene for å kunne administrere dine lån og gi deg tilgang til diverse tilbud og tjenester på Bergen Offentlige Bibliotek. 

Hjemmel for lagring av personopplysninger 

Hovedgrunnlaget for behandlingen av personopplysningene finnes i personvernforordningens (GDPR) Artikkel 6 1 a): «Den registrerte har gitt samtykke til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål». Du skal ha fått informasjon om lagring av personopplysninger og gitt ditt samtykke da du ble registrert som låner. 

I noen tilfeller bygger også lagringen på GDPR artikkel 6 1 e): «Behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt». Bibliotekene er pålagt å samle inn statistikk over bruken av biblioteket. Denne statistikken kan ikke identifiseres på personnivå og avleveres til Nasjonalbiblioteket. 

Personopplysninger som registreres og behandles 

Når du registrerer deg som låner, registrerer vi følgende personopplysninger:  

 • Navn   
 • Adresse   
 • Evt. alternativ adresse, f.eks. til arbeidsgiver (om låner ønsker det)   
 • Fødselsdato   
 • Kjønn   
 • Telefonnumre   
 • E-postadresser   
 • Valg knyttet til om meldinger ønsket mottatt på e-post, SMS eller som brev   
 • Lånergruppe (barn, voksen osv)   
 • Foretrukket språk   
 • Strekkode for lånekort   
 • PIN/passord   
 • Hjemmebibliotek   
 • Informasjon om Nasjonalt lånekort er tilknyttet Nasjonalt låneregister   
 • Fødselsnummer (dersom Nasjonalt lånekort er tilknyttet Nasjonalt låneregister eller låneren aksepterer det)   
 • Klasse (dersom låner er skoleelev)   
 • Informasjon om barn (dersom biblioteket og låneren ønsker det)   
 • Informasjon om foresatte (dersom biblioteket og låneren ønsker det)   
 • Standardiserte koder for rettigheter og avgrensninger i tilgang til tjenester   
 • Statistikk for siste hendelser (Oppretting av låneforhold, siste dato for lån, siste dato for purring osv.) 
 • Opplysning om evt. sperring for lån, samt årsak til sperringen og dato for sperringen   
 • Utløpsdato for Nasjonalt lånekort 
 • Melding til låneren   
 • Interesseområder og huskelister (som låneren selv registrerer og administrerer)   
 • Informasjon låner oppgir i saksbehandlingstjenesten   
 • Opplysninger om eventuell avtale om adgang til biblioteket i ubetjent åpningstid   
 • Aktive lån inkludert informasjon om purringer evt. regninger   
 • Evt. utestående beløp (purring og regninger) og hva årsaken til beløpet er   
 • Lånehistorikk (når låneren ønsker å ta vare på dette)   
 • Utlånsmeldinger (utsendte purringer, regningssbrev, reserveringsbrev)   
 • Aktive reserveringer   
 • Aktive fjernlånsbestillinger   
 • Informasjonskapsler og lokalt lager 

Inaktive lånere vil rutinemessig bli slettet. Med inaktive lånere menes de som ikke har benyttet sitt lånekort de siste 60 månedene. 

Utveksling av personopplysninger 

I Norge utveksles adresseopplysninger og enkelte andre personopplysninger med Nasjonalt lånerregister, en database som gjør det mulig og effektivt å benytte samme lånekort i mange forskjellige bibliotek i Norge. Det utveksles bare opplysninger om lånere som har gitt særskilt samtykke til å være registrert i Nasjonalt lånerregister. Utvekslingen av opplysninger mellom Bibliofil og Nasjonalt lånerregister omfatter adresseinformasjon og ikke opplysninger om lån, reserveringer, gjeld, statuser og andre forhold mellom låner og det enkelte bibliotek. 

Nasjonalbiblioteket og biblioteksystemleverandørene i Norge står bak Nasjonalt lånerregister, og det foreligger databehandleravtale mellom partene. 

Rett til å kreve innsyn, retting, sletting, begrensning av behandling og dataportabilitet 

Du har til enhver tid mulighet til å få innsyn i de opplysninger som er registrert om deg når du er innlogget på din side i Bibliofil. Der kan du også endre opplysningene. Du kan når som helst også avslutte medlemskapet. Men merk at lån må leveres, og utestående gebyr og eventuelle erstatningskrav må betales før medlemskapet kan avsluttes (se mer info om gebyr og erstatningskrav i lånereglement for Bergen Offentlige Bibliotek). 

Det finnes noen unntak for retten til innsyn, få opplysninger rettet og/eller slettet, se for eksempel artikkel 17 nr. 3 og artikkel 23.   

Kontaktperson for personvern for Bibliofil 

Bibliotek-Systemer As er databehandler for bibliotek i Norge som bruker biblioteksystemet Bibliofil.. Ta kontakt med ditt bibliotek dersom du har spørsmål om lagring av personopplysninger. Bergen kommune har også en mer generell personvernerklæring og et eget personvernombud som kan kontaktes ved spørsmål. 
 
For å kontakte Bergen Offentlige Bibliotek med spørsmål av denne art kan du benytte adressen post@bergenbibliotek.no.  

Bibliotek-Systemer As er ansvarlig for utvikling og drift av biblioteksystemet Bibliofil. Spørsmål om databehandleravtaler kan rettes til Gunnar Monsen i Bibliotek-Systemer As (e-post: sikkerhet@bibsyst.no, telefon +47 33 11 68 00) mens spørsmål om utvikling og drift av systemet kan meldes til firmapost@bibsyst.no, evt. telefon +47 33 11 68 00. 

Personvernerklæringer for tjenester tilknyttet lånekort

Meråpent 

Meråpent er en selvbetjeningsløsning som gjør at de som har skrevet under Meråpent avtale, er registrert som Nasjonal låner og er over 15 år, kan låse seg inn i biblioteket innenfor gitte tidspunkt utenfor bemannet åpningstid. Av hensyn til din sikkerhet, og for å beskytte bibliotekets inventar og utstyr, er biblioteklokalet videoovervåket mens det er selvbetjent. Opptak oppbevares og slettes etter 7 dager. Les mer om Meråpent  

BookBites 

Når man er registrert som Nasjonal låner har man tilgang til e-boktjenesten BookBites, driftet av Biblioteksentralen. BookBites er en app for iOS og Android for utlån av e-bøker og e-lybøker. Du kan velge selv i appen under innstillinger/annet om du vil lagre låne- og søkehistorikk. Du kan også slette brukeridentiteten i BookBites. Vi anbefaler deg å lese gjennom Bookbites personvernerklæring. 

Filmoteket 

Når man er registrert som Nasjonal låner har man tilgang til filmtjenesten Filmoteket, driftet av NorgesFilm. Norgesfilm knytter ikke informasjon direkte til deg som bruker, men bruker informasjon til å administrere, vedlikeholde og forbedre sine tjenester og til statistikk. Vi anbefaler deg å lese gjennom Filmotekets personvernerklæring. 

Filmbib 

Gjennom tjenesten Filmbib, levert av Norsk filminstitutt, får man gratis tilgang til en rekke norske kort- og dokumentarfilmer. For å bruke tjenesten må du ha et nasjonalt lånekort. Du kan logge på via nettleser eller app for iOS og Android. Pålogging skjer ved bruk av lånenummer og pinkode. Les personvernerklæring på Filmbib sine nettsider. 

PressReader 

PressReader gir deg komplette digitale kopier av aviser og tidsskrifter for lesing på PC, nettbrett og smarttelefoner. Hvis du logger deg inn via det digitale lånekortet eller via Mine sider får du tilgang til PressReader hjemmefra. Du kan også få tilgang til PressReader når du koblet til bibliotekets trådløse nettverk. Les personvernerklæring på PressReader sine nettsider. 

Naxos Music Library 

Når man er registrert som Nasjonal låner har man tilgang til klassisk musikk på musikkstrømmetjenesten Naxos via Mine sider. Vi anbefaler deg å lese gjennom Naxos personvernerklæring.  

Nasjonalbiblioteket 

Nasjonalbiblioteket har store samlinger av bøker, aviser, tidsskrifter, bilder og annet materiale. En får tilgang til mye uten å være logget inn, men en del materiale krever en er koblet på bibliotekets trådløse nettverk. Tilgang til alt pliktavlevert materiale til forsknings- og dokumentasjonsformål kan gis etter søknad. Les personvernerklæring til Nasjonalbiblioteket. 

Pindena 

Pindena er påmeldingssystem for arrangementer. Vi anbefaler å lese personvernerklæring for Pindena. 

Personvern for Hublet 

Vi tilbyr utlån av nettbrett kalt Hublet, levert av Biblioteksentralen. Du kan låne en Hublet med lånekort. Alle personopplysninger og aktiviteter blir slettet etter endt økt. Les mer om Hublet.

Chromebook 

Vi tilbyr dagslån av Chromebooks. Aldersgrense for lån av Chromebooks er 15 år. Du skal godkjenne reglement ved oppstart. Alle personopplysninger blir slettet etter endt økt. 

Personvernerklæring for andre tjenester

Publikums-pc (Bergen kommune) 

Vi tilbyr bruk av publikums-pcer som er styrt av Bergen kommune. Du trenger ikke å være registrert som låner for å bruke tjenesten. Alle personopplysninger og dokumenter blir slettet etter avlogging eller time-out som er satt til 15 minutter ved inaktivitet eller automatisk avlogging etter 1 times bruk. 

Princh 

Bergen Offentlige Bibliotek tilbyr brukere å skrive ut dokumenter via utskriftstjenesten Princh. Du trenger ikke å være registrert som låner for å bruke tjenesten. Navn på dokumenter som skrives ut er anonymisert for ansatte ved biblioteket og leverandøren. Les personvernerklæring for Princh. 

Språkvenn 

Ved påmelding til Språkvenn, vil Bergen Offentlige Bibliotek registrere opplysninger som navn, e-postadresse, kjønn, fødselsår og språk du ønsker å lære og/eller lære bort. Personopplysninger for de som er matchet slettes umiddelbart og for de som ikke er matchet etter 12 måneder. Personopplysninger kan også ubegrunnet slettes ved forespørsel. Les mer om språkvenn. 

Mailerlite   

Vi bruker programmet Mailerlite for nyhetsbrev. Du kan enkelt melde deg av nyhetsbrevet via avmeldingslenke nederst i alle nyhetsbrev.  Les personvernerklæring til Mailerlite. 

Atekst* 

Atekst (Retriever) er digitalt mediearkiv som inneholder nyheter fra trykte og digitale redaksjonelle medier, samt radio og tv. Tilgang til Atekst får man når man er koblet på bibliotekets trådløse nettverk. Ingen personopplysninger samles av Bergen Offentlige Bibliotek. Vi anbefaler likevel at du leser Retriver’s personvernerklæring. 
*Du kan ha tilgang til Atekst også hjemmefra via min side i Bibliofil. 

Ordnett 

Ordnett.no, levert av Gyldendal, er en online språk- og ordboktjeneste som gir deg tilgang til digitale ordbøker fra datamaskinen, nettbrettet eller mobiltelefonen. For å få tilgang må du være koblet til bibliotekets trådløse nettverk. Les personvernerklæring til Ordnett. 

BOBcast 

BOBcast er bibliotekets podcast-tjeneste. Vi har en rekke egenproduserte serier, i tillegg til at vi legger ut opptak av utvalgte samtaler og foredrag. BOBcast er lagret på Soundcloud og er tilgjengelig på mange podcast-plattformer. Vi samler ikke noen personvernopplysninger. Vi anbefaler at du leser gjennom personvernerklæring på Soundcloud-sine nettsider: https://soundcloud.com/pages/privacy 

BOBtv 

BOBtv er vår offisielle YouTube-kanal. Du må ikke ha en bruker for å se vårt egetproduserte innhold på YouTube. Vi samler ikke noen personopplysninger, men anbefaler at du leser personvernerklæring på Google sine sider. 

Datahjelp 

Ved å tilby tjenesten Datahjelp, samler vi inn personopplysninger til de som melder seg på. Opplysningene vil kun brukes for å etablere kontakt med deg som vil delta, samt sende relevant informasjon om tilbudet. Les mer om Datahjelp. 

Informasjonskapsler (Cookies)

Behandlingsgrunnlaget for generering av anonym statistikk er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle informasjon på våre nettsider. 

Bergenbibliotek.no 

 • Nettsiden til Bergen Offentlige Bibliotek bruker informasjonskapsler for å tilby publikum tilpassede nettjenester og sikre best mulig brukeropplevelse. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på maskinen din. Informasjonskapsler kan ha mange ulike oppgaver, for eksempel å lagre valg du gjør underveis, samt spore bruksmønster for statistiske formål. Noen informasjonskapsler lar nettsiden huske hvem du er i løpet av den tiden du befinner deg på den (såkalt sesjonsavhengig informasjonskapsel), mens andre også vil kjenne deg igjen neste gang du kommer til nettstedet (fast informasjonskapsel). 

Siteimprove 

 • Nettstedet benytter Siteimprove Analytics for å analysere hvordan du benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapslene om bruken av nettstedet vil bli overført til og lagret av Siteimprove på servere i Danmark. Siteimprove vil bruke denne informasjonen for å vurdere bruken av nettsiden og lage rapporter om aktiviteten på nettstedet. Siteimprove overfører ikke denne informasjonen til tredjeparter og all data i Siteimprove er anonymisert. 
 • Informasjonskapsler fra Siteimprove: 
 • nmstat, varighet 1000 dager 
 • siteimproveses, slettes etter hvert besøk 

Bibliofil 

Bibliofil bruker informasjonskapsler (cookies) for å gjøre bibliotekenes tjenester bedre for deg som bruker. Alle tjenester som krever innlogging, er avhengig av disse. De fleste cookies slettes automatisk når du lukker nettleseren, mens noen kan vare over lengre tid.  Disse er der for å tilby deg som bruker en best mulig tjeneste, og vi bruker ikke cookies for å spore deg, eller selge dine opplysninger. 

Kort oppsummert, brukes cookies til å lagre følgende: 

 • Innlogging, huskeliste, språkvalg, skriftstørrelse, og navigeringsinfo om posisjon i treffliste. 
 • Her følger en foreløpig beskrivelse av cookiene. (Alle trenger ikke være satt) 

Sesjonshåndtering: 

 • sesj:  En sesjons-identifikator, som brukes bl.a. brukes for å gjøre det mulig å logge antall søkesesjoner. 
 • sesjid:  En sesjons-identifikator, som brukes for å holde deg innlogget. 
 • chskmg:  Lagres (med verdien 1) dersom man ber om å forbli innlogget. Sørger for at man ikke blir automatisk utlogget (så raskt) 
 • glem: Husker på timeout-tidspunkt for innlogging. 

Søking: 

 • vistesist og forrigested: Husker på hvor man var i samsøk når man gikk fra en treffliste til bestilling i mappami, slik at det er mulig å åpne den samme igjen når du blar tilbake. 
 • hpid:  en midlertidig sesjonsid som brukes for å kunne cache søkeresultater, slik at blaing i trefflister kan gå raskere. 
 • offset: Lagrer hvor langt man har "bladd seg fram" i et søk, slik at det kan tas hensyn til når det lages lenker tilbake til en treffliste.  
 • opentree: Husker på hva du har åpnet i veiviseren som kan bli vist i websøket. Sørger for at den ikke nullstiller seg mellom hver sidevisning. 

Visning: 

 • wsFelles og websok:  Lagrer diverse innstillinger som du kan sette via lenka Innstillinger nederst på sida. 
 • websok_liste: Husker på huskelista/plukklista.         
 • merwebsok,vk: Husker på hvilke kategorier du har valgt å vise under Aktuelt på startsida. 
 • merwebsok,egendef:  Husker på egendefinerte søk du velger å vise på startsida. 
 • wsFelles2: Lagrer hvilke bokser i menyene som du har åpnet eller lukket, slik at disse forblir lukket eller åpnet slik du ønsker, også når du blar til andre sider som har de samme boksene. (f.eks. style: Husker på valgt skriftstørrelse.  (Huskes i inntil 1 mnd fra sist bruk) 
 • bgbilde: Husker på valgt bakgrunnsbilde (Huskes i 3 måneder fra endring) 
 • websok(-instans) spesial: Brukes noen steder for å huske på hvilke kolonner som skal vises i en treffliste. Er stort sett satt til en tom verdi. 
 • spraak: Husker på hvilket språk som brukes. 
 • brukerlocal: Utdatert cookie som ble brukt til å holde styr på om nettleseren kunne bruke localStorage. 

Annet: 

 • nylnskjema: Brukes for å sjekke at cookies er tilgjengelig for registreringsskjema. 
 • bs_cookieconsent: Lagrer at man har godtatt/lukket cookie-advarsel 
 • cookieconsent_status: Utdatert cookie. bs_cookieconsent har tatt over. Ny cookie laget for å kunne vise cookie-advarselen til alle på nytt i anledning GDPR. 
 • cb-enabled: Utdatert cookie som ble brukt av webappen.  bs_cookieconsent har tatt over.  

Samsøk: 

 • samsok(-instans),standardvisning:  Husker på hvilken treffliste-visningsformat som er valgt. 
 • forrigesamsok:  Denne husker på det forrige søket du gjorde med Samsøk, slik at det er mulig å vise en lenke tilbake til søket ditt. 

Flere cookies: 

Det kan hende du ser at det er flere cookies med navn som likner på de ovenfor. Det er fordi forskjellige "instanser" av websøket kan ha hver sine innstillinger. F.eks. dersom det er en bildebase eller en musikk-samling.  Da vil du kunne ha cookies med navn som "websok-bilde" og "websok-musikk", som inneholder de samme innstillingene som i den som heter "websok". 

Cookies fra Google og Facebook 

Deler av funksjonaliteten på nettsidene drives med javascript som lastes ned fra Google. (www.google.com/jsapi) Dette gjør at du vil i utviklingsverktøy som Firebug kunne se at det er satt diverse cookies fra Google.  Disse har ikke Bibliofil tilgang til, og har ingen direkte knytning til våre tjenester. Du kan lese om disse her: https://www.google.com/policies/technologies/types/  

På samme måte vil du med Firebug også kunne se en rekke med cookies som er satt av Facebook. Disse følger med pga. visning av logoen til Facebook, og er heller ikke tilgjengelig for Bibliofil (eller biblioteket). Du kan lese mer om Facebooks bruk av informasjonskapsler her: https://www.facebook.com/about/privacy/cookies