Hopp til hovedinnhold

Julehefter

Biblioteket har en stor samling julehefter.


Det er vel ikke noe som kaller så på nostalgien som jul, da ser vi oss tilbake og tar fram igjen drømmen om å gjenskape vår barndoms jul, for ingen jul er så stemningsfull og så vakker som den som en gang var. Julefeiringen har forandret seg gjennom tidene, men når en går tilbake til hundre år gamle julehefter, er det en setning som går igjen - at alt var så mye bedre før!

På 1800- tallet ble de borgerlige familietradisjonene fremherskende, og mange av de gamle bondetradisjonene forsvant. Men underholdning hører julen til, og forleggere og bokhandlere ville ha sin del av julehandelen. Dermed dukket de første juleheftene opp med bilder, fortellinger og dikt, ofte laget spesielt for juleheftene og av høy kunstnerisk kvalitet. Forsidene var ofte originalverk av kjente kunstnere - vakre og romantiske som innholdet i heftene. Et av de tidligste var det danske "Juleroser" som kom for første gang i 1881, og som fra 1885 hadde undertittelen "Skandinavisk juleblad" (Harry Nielsen).

Juleroser ble et forum for forfattere og bildende kunstnere i Norden, og nordisk litteratur og malerkunst ble viet stor plass.. Norske bidrag kom fra blant andre Arne Garborg, Jonas Lie, Knut Hamsun, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold. Illustrasjonene er så vakre og påkostet, så det er ikke rart at heftene kostet hele en krone, en stor sum for hundre år siden.

Antallet hefter økte, og innholdet spente fra det dryppende sentimentale, det nasjonalromantiske og til det mer intellektuelle. Det religiøse hadde selvfølgelig stor plass. Utover i vårt århundre får heftene et mer nøkternt preg, med "Arbeidets jul", utgitt av Det Norske Arbeiderpartis forlag, som et godt eksempel. Både i layout og innhold representerte de en protest mot den borgerlige julefeiring.

Etter hvert begynte andre publikasjoner å gi ut årets siste nummer som julehefter, slik som kvinnebladet Urd (Sigurd Fosnes). Det begynte å komme ut i 1896 og var beregnet på kvinner i alle aldre, med stoff som skulle bidra til å hegne om familien og de kristne dyder.

Kilder

Knut Anders Berg/Liv Berit Tessem/ Kjetil Wiedswang: Julen i norsk og utenlandsk tradisjon, Gyldendal 1993.
Guri Velure: Julehefte i Helge Væringsaasens boksamling. I: Nytt om gammalt. Glomdalsmuseets årbok 1980.

Samlingen er ikke til utlån.


julehefter.png

Bibliotekets julehefter

Arbeidets jul

Utgiver: Det Norske Arbeiderpartis forlag.
Biblioteket har: 1931-33, 1937, 1938.

Barnas julehefte

Utgiver: Oslo Lærerlag.
Biblioteket har: 1932.

Barnas juleroser

Utgitt: København.
Biblioteket har: 1924-25.

Bondens jul

Utgitt: Oslo.
Biblioteket har: 1951.

Børnenes juleaften

Utgitt: Kristiania.
Biblioteket har: 1904.

Børnenes juletræ

Red. Nordahl Rolfsen, Kristiania.
Biblioteket har: 1890.

Folkebladets julenummer

Biblioteket har: 1894 og 1895.

Frå ven til ven

Utgiver: Bibelskulen i Bergen.
Biblioteket har: 1960.

God jul

Utgiver: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.
Biblioteket har: 1981.

God jul

Utgiver: Norske Dyrebeskyttelsesforeningers Landsforbund.
Biblioteket har: 1931.

Guttenes eget julenummer

Biblioteket har: 1932.

Hellige jul

Utgiver: Det norske missionsselskaps forlag.
Biblioteket har: 1894-95, 1928, 1931, 1933-34, 1936-37.

Husmoren, julenummer

Utgiver: Norges husmorforbund.
Biblioteket har: 1966.

Jolehøgtid

Utgiver: Umbodsmannalaget Trygd.
Biblioteket har: 1916, 1918, 1919.

Journalistenes Julehefte

Utgiver: Oslo Journalistklubb.
Biblioteket har: 1926.

Jul i hjemmet

Utgitt: Oslo.
Biblioteket har: 1949.

Jul i Vesterheimen

Utgitt: Minneapolis, Minnesota.
Biblioteket har: 1956.

Juleboken

Utgiver: Dagbladet Dagen, Bergen.
Biblioteket har: 1952.

Julefest

Utgiver: Norges Røde Kors.
Biblioteket har: 1935, 1951, 1956-58.

Juleglede

Biblioteket har: 1931-43, 1945-53, 1956-57, 1959-60.

Juleglæde

Biblioteket har: 1909, 1921-23, 1925, 1927-30.

Julehefte

Utgiver: Norges Røde Kors
Biblioteket har: 1930-32.

Julehelg

Utgiver: Forfatterforeningen.
Biblioteket har: 1921, 1930, 1947.

Julen

Utgiver: Riksmaalsforbundet.
Biblioteket har: 1915, 1917, 1918, 1921-22, 1927-32, 1934-39.

Juleroser

Utgitt: København.
Biblioteket har: 1890, 1927, 1930-32, (innbundet: 1885-92, 1993-1900, 1901-08).

Juletoner

Utgiver: Bergens Menighetspleiers fellesnevnd.
Biblioteket har: 1925-27, 1929, 1933-39, 1941-42, 1948, 1951.

Julstämning

Utgitt: Stockholm.
Biblioteket har: 1916, 1919 (2 eks), 1920, 1925, 1934, 1935.

Kimer i klokker

Utgiver: St. Olavs Forlag, Oslo.
Biblioteket har: 1930, 1956.

Mors julenummer

Utgiver: Det hvite bånd, Bergen.
Biblioteket har: 1951.

Nordmannsforbundets julehefte

Biblioteket har: 1953, 1956, 1959, 1961-63, 1978.

Norsk jol

Biblioteket har: 1924.

Sambaandet

Biblioteket har: 1953.

Sjømannsmisjonens julehefte

Biblioteket har: 1958.

Soloppgang

Biblioteket har: 1951.

Urd

Biblioteket har: 1894, 1918, 1922.

Veckojournalens Julnummer

Utgitt: Stockholm.
Biblioteket har: 1957-58, 1960, 1962, 1965.