Hopp til hovedinnhold

Spesialsamlinger

Spesialsamlinger ved Bergen Offentlige Bibliotek.

Edvard Grieg

Edvard Hagerup Grieg (15. juni 1843 - 4. september 1907) er Norges nasjonalkomponist. Musikken hans er vidt distribuert og kjent i hele verden.

Bergen Offentlige Bibliotek er den stolte vert for Edvard Griegs arkiv og samling.Spesialsamlinger for lokalhistorie


Upubliserte bergenstrykk

Lokalhistorisk avdeling har en del materiale som hittil ikke har vært gjort tilgjengelig for publikum i særlig grad og som ikke er katalogisert på vanlig måte i bibliotekets katalog.

Dette omfatter såpass mye interessant og morsomt stoff at vi ønsker å tilgjengeliggjøre det for våre brukere.

Schjelderups utklippsbøker

Wilhelm Melchior Schjelderup (1857-1929) var bergenser og lokalhistoriker. Han tok bl.a. initiativ til opprettelsen av Bergens historiske forening, og utga mange skrifter av lokalhistorisk art. Han redigerte også en rekke utklippsbøker om forskjellige lokalhistoriske emner i årene 1880-1925.

Disse utklippsbøkene er i Bergen offentlige  biblioteks eie.

Ex Libris

Samlingen består av ca. 1000 bergenske ex libris som er registrert og lagt ut på nettet, og 5000 andre som oppbevares i bibliotekets magasin.

Ex Libris var en spesielt populær gave under og rett etter andre verdenskrig. Samlingen kom i stand fordi den daværende lederen for barneavdelingen, Hanna Wiig, oppfordret publikum til å levere inn et eksemplar av sitt bokmerke til biblioteket.

Billedsamlingen

Bilder fra Bergen.

Manuskripter

Bibliotekets manuskriptsamling omfatter ca. 600 manuskripter. Deler av samlingen er digitalisert.


Spesialsamlinger for musikk


Andre spesialsamlinger

Julehefter

Biblioteket har en stor samling julehefter. Siden disse ble vanlig på slutten av 1800-tallet, har det utkommet hefter med om lag 800 ulike titler og 20-30 000 ulike hefter. Mange har vært svært ulike i form, innhold og kvalitet. De fleste juleheftene som utkommer i dag, er tegneserier.


Formidlingprosjekter

Utlendingers reise i Norge

Beretninger om utlendingers reiser i Norge, en utrolig interessant og rikholdig samling. Den er registrert i bibliotekets database.