Ånd eies av alle – Nordahl Grieg digitalisert

Ånd eies av alle – Nordahl Grieg digitalisert


I desember 2013 var det 70 år siden Nordahl Grieg døde og verkene hans falt i det fri 1. januar 2014. Det betyr at verkene hans ikke lenger er beskyttet av opphavsretten og en står fritt til å publisere verkene.

Bergen Off. Bibliotek har digitalisert alle diktsamlingene, skuespillene, romanene og sakprosabøkene etter Nordahl Grieg. Vi har lagt ut til sammen 20 e-bøker og bøkene er tilgjengelig både som nettversjon, i epub og mobi-format. Bøkene etter Nordahl Grieg er falt i det fri og kan fritt benyttes til alle formål. Til grunn for de digitaliserte utgavene har vi benyttet førsteutgavene av verkene.

E-bøkene er tilpasset lesing på alle digitale plattformer: nettbrett, lesebrett, PC og mobil. E-bøkene kan lastes ned eller leses i en nettleser.

Bergen Off. Bibliotek har fått støtte av Nasjonalbiblioteket til prosjektet.

Verker av Nordahl Grieg

Artikler om Nordahl Grieg