Barrabas

Barrabas ble oppført på Nationaltheatret 26. oktober 1927 og var Nordahl Griegs teaterdebut. Stykket fikk en lunken mottagelse blant kritikerne og ble heller ingen publikumssuksess.

Barrabas er likevel et bedre skuespill enn En ung mands kjærlighet som ble oppført på Den Nationale Scene i Bergen bare to dager senere. Kampen mellom det gode og det onde og det godes uunngåelige tap er grunntemaet i Nordahl Griegs diktning og er svært tydelig i Barrabas.
I stykket er Barrabas en voldelig opprører med støtte i befolkningen, som lider under det harde romerske styret. Den sentrale konflikten står mellom Barrabas sitt voldelige opprør og Jesus sitt ikkevoldelige budskap. Fariseerne tror ikke på det pasifistiske budskap til Jesus. De konspirerer mot han og stykket ender med at folket krever at Pontius Pilatus løslater Barrabas.

Teateroppsetninger av Barrabas.

Barrabas