Spansk sommer

I juni 1937 ble Nordahl Grieg innbudt til å delta i en forfatterkongress i Madrid — midt under brennende krig. Han ble i Spanien hele sommeren. I løpet av høsten skildret han sine inntrykk og opplevelser under borgerkrigen i den bok som under titelen SPANSK SOMMER utkom inn under jul samme år.

 

Spansk_sommer