Veien frem

Veien frem er et utvalg artikler Nordahl Grieg skrev i forskjellige aviser og tidsskrifter i perioden 1936 - 1940. De fleste er hentet fra det antifascistiske tidsskriftet ved samme navn som kom ut i totalt 16 utgaver i 1936 og 1937.

Nordahl Grieg var redaktør og finansierte tidsskriftet av egne penger. Det var en imponerende rekke med kulturpersonligheter som bidro i tidsskriftet, blant annet Aldous Huxley, Graham Greene og Maksim Gorkij.

 

Veien frem