Løse dikt

I del én av Løse dikt finner en diktene Nordahl Grieg skrev mens han var elev ved Bergen Katedralskole. Diktene i del to er hentet fra flere forskjellige kilder. Det lengste diktet, På Tingvellir ble første gang utgitt i 1944 i Fram, den norske Londonregjeringens avis. Sjøfolk er med i utgaven av Friheten som kom i 1945, men ikke førsteutgaven fra 1943.


Takk til Gyldendal forlag som har latt oss bruke Samlede dikt fra 2002 som tekstgrunnlag for denne utgivelsen.

LA,se dikt