Til ungdommen!

"Til ungdommen" er i dag Nordahl Griegs mest kjente dikt. Det ble publisert første gang i 1936 med sju vers og ikke fjorten slik vi kjenner diktet i dag. 

Bildet er fra tidsskriftet "Veien frem" og viser hvordan diktet så ut første gang det stod på trykk. Nettversjonen er diktet slik det stod i samlingen Håbet i 1946.

Lenker:
Om Til ungdommen

Til ungdommen