Flagget

Flagget er en samling litterære reportasjer, Nordahl Grieg skrev i krigsårene 1940-43, gitt ut posthumt i 1945.

Mange av reportasjene ble fremført som radiotaler og trykket i det offisielle norske organet Norsk Tidend i London. Grieg var i denne perioden ansatt som dikter og journalist av den norske eksilregjeringen, samtidig som han mottok militær trening og oppnådde kapteins grad i den norske hæren.

Reportasjene er henvendt til fellesskapet av nordmenn utenfor landet, og dem tilbake i landet som lyttet illegalt. Gjennomgående tema er hvordan nordmenn yter motstand i kampen mot tyskerne, hvordan en kan holde motet oppe og drømmen om en gang å vende tilbake til Norge. En av tekstene som ble trykket for første gang i boken er Griegs gjengivelse av uttransporteringen av den norske gullreserven fra Oslo til England. Denne fortellingen er mer historisk og journalistisk enn manende, selv om den også har noen heroiserende trekk.

Griegs taler og reportasjer spilte en stor rolle under krigen, og bidro sterkt til å gjøre ham til den nasjonale institusjonen han er i dag. I hans lavmælte nasjonale patos dyrket han idealet om den som gjorde sin plikt overfor fellesskapet og som ikke skrøt av det, og dette skulle bli normen for hvordan man snakket om krigen i Norge i årene som fulgte.

Flagget