Kinesiske dage

I begynnelsen av februar 1927 reiste Nordahl Grieg via Moskva og Sibirien til Kina som Tidens Tegn krigskorrespondent. Han ble i østen helt til begynnelsen av juni. Fra dette opphold sendte han sin avis en rekke reisebrev. Om sommeren bearbeidet han disse Kina-brevene og utsendte dem i bokform under titelen KINESISKE DAGE.


Kinesiske dager