Græske breve

Ved nyttårstid 1926 reiste Nordahl Grieg – 23 år gammel – ut med Conrad Mohrs stipendium. Han dro først til Frankrike, Sveits og Italien, men målet var egentlig Grekenland. Der var han fra slutten av april til et stykke ut i juni. Under oppholdet samlet han stoff til fire «græske breve» som han utarbeidet da han kom tilbake igjen til Frankrike og offentliggjorde i Oslo Aftenavis i juli og august.

Det er disse den unge dikters skildringer av sitt med Grekenland som er samlet her.

 

Greske brev