Skibet går videre

Skibet gaar videre er Nordahl Griegs første roman og andre bokutgivelse.

Boken kom ut i 1924 og er en skildring av sjøfolks liv på sjøen, som også var emne for Griegs debut, diktsamlingen Rundt Kap det gode Håp fra 1922. Boken fikk gode anmeldelser, men ble kritisert av en del sjøfolk for å være for opptatt av sex, fyll og vold.

I boken følger vi førstereisgutten Benjamin Hall som kommer fra et borgerlig hjem, og får ta del i hans inntrykk i møte med sjømannkulturen og det harde arbeidet ombord på båten. Det er et voldsomt møte i alle henseender. Den rå omgangsformen og skipets ubarmhjertige krav til sin besetning preger etter hvert alle om bord, også Benjamin.

Skibet gaar videre er en modnere behandling av det stoffet Grieg hadde debutert med i den eventyrlystne og lett svermeriske Rundt Kap det gode Håp. I Skibet gaar videre reflekterer Grieg over enkeltmenneskets plass i møte med naturkreftenes uovervinnelighet, det industrielle samfunnets mekaniske umenneskelighet, og kollektivets strenge krav til å innpasse seg.

Skibet gAY=r videre