av Nettredaktør sist endret 2016-09-17T01:17:38+01:00
Bidragsytere: Fortelling: Einar Økland
© Copyright: Illustrasjoner er beskytta iht. Lov om opphavsrett til åndsverk av 1961. Utover privat bruk er gjengivelse/reproduksjon av verna illustrasjonar ikkje tillatt utan etter avtale med rettighetshaver v/BONO. Kontakt BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) for rettighetsklarering: www.bono.no.
Fargeleggingsbøker har ofte blitt brukt i reklamesamanheng. Malern, Kosten og Pøsen var ein trykksak utgjeven av malingsprodusenten Alf Bjercke A/S. Logofiguren «Maler'n til Bjercke» blei nytta som varemerke for firmaet.

Bla deg rundt i boka, blås opp detaljar ved hjelp av forstørrelsesglaset, og høyr Einar Økland kommentere innhaldet undervegs.