av Nettredaktør sist endret 2016-09-17T01:17:41+01:00
Bidragsytere: Fortelling: Einar Økland
© Copyright: Illustrasjoner er beskytta iht. Lov om opphavsrett til åndsverk av 1961. Utover privat bruk er gjengivelse/reproduksjon av verna illustrasjonar ikkje tillatt utan etter avtale med rettighetshaver v/BONO. Kontakt BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) for rettighetsklarering: www.bono.no.
Eldbjørg Øien Moum var ein dyktig kunstnar som lagde ei stor mengde med postkort på 1940- og 50-tallet. Moum var særlig dyktig på å framstille barn som vitale, energiske og energifulle. Her har ho laga ei malebok som heiter Vi skal male.

Bla deg rundt i boka, blås opp detaljar ved hjelp av forstørrelsesglaset, og høyr Einar Økland kommentere innhaldet undervegs.