Logg inn

Glemt passord?   Registrer deg her.

Korrespondanse

Som kulturpersonlighet og internasjonalt anerkjent artist korresponderte Ole Bull med mennesker over hele verden. Selv om brevskrivningen var tidvis sporadisk er en stor mengde brev bevart for ettertiden i digital form. Brev til og fra Ole Bull og hans familie, ulike håndskrevne og maskinskrevne notater. Det meste av dette stammer fra Universitetsbiblioteket i Bergen, men inneholder også betydelige bidrag fra Knud Hendriksens samling Valestrand og bibliotekets egne manuskript. Museet Lysøen har dessuten en samling manuskripter (foreløpig ikke tilgjengelig på nettet).

Korrespondent

Andersen, Hans Christian (1838)

Anderesen, H.J. (1859)

Appleby, S. (1867)

Barnum, Phineas Taylor (1854)

Bennett J[im?] (1839)

Beskow, Bernhard von (1860)

Bjørnson, Bjørnstjerne
(to udaterte brev 1860)

Bjørnson, Bjørnstjerne
(brev til Alexander Bull 1886)

Botta, Anne Charlotte Lynch (18-)

Boucher, Alexandre Jean (1840)

Boyner, Jim (1849)

Bretteville, Christian (1829)

Bretteville, Christian
(brev til Johan Storm Bull 1828-1837)

Bretteville, Senior
(brev til Johan Storm Bull 1832)

Bull, Alexander (1856-1879)

Bull, August (1857)

Bull, Edvard (1839-1879)

Bull, Eleonore (Felicie) Ingier
(to brev - ett udatert til Ole Bull, og ett til Alexander Bull 1858)

Bull, Felicité (ett udatert brev 1830-1862)

Bull, Jens Munthe (1865-1866)

Bull, Jens Munthe
(ett brev til Alexander Bull 1875)

Bull, Johan Storm
(tre udaterte brev 1828-1837)

Bull, Lucie (ett udatert brev 1856)

Bull, Thorvald (1857)

Bull, Thorvald (brev til Alexander Bull 1862)

Callmeyer, C. H. (brev til Johan Storm Bull 1838)

Calmargjerdensis, Anonymus (1867)

Campbell, Marian (18- )

Child, Lydia Maria Francis (1855)

Christie, Johan Koren (1839)

Clay, Cassius Marcellus (1853)

Dahl, Johan Fjelsted (1841)

Dietz, Elisa (1842)

Eamers, Mrs. Charles (1853)

Egeberg, Christian August (1832)

Eger, P. (brev fra Georg Bull 1872)

Elssler, Fanny (1858)

Erichsen, Lucie (1830)

Fields, James (1857)

Ford, Geoff (1856)

Geelmuyden, Anna Dorothea Borse (1829-1841)

Goldschmidt, Meïr Aron (1872)

Grand Sociedad Musical Barcelona (1847)

Grieg, Edvard (1877)

Grieg, Edvard
(brev til Alexander Bull 1889-1894)

Grimm, Herman (1851)

Hall, Edna (18-  )

Hauser, Miska (Michael) (1843)

Heinefetter, Sabine (1839)

Hennum, Johan Edvard (1866)

Homann, Lucie
(til Alexander Bull, og fra A. Munch 1859)

Hopper, John (1846)

Jarlsberg, Wedel (til L. Wage) (1858)

Keyser (1830)

Konow, F. L. (1842)

Kreutzer, Conradin (18-  )

Krog, Christian (1839)

Krohn, W. D.
(håndskrevet kopi, ukjent opprinnelse 1850)

Lambach, G. A.
(avskrift av Paul Lambach 1872)

Laporte, P. F.
(brev til ukjent mottaker 18-  )

Larsen, H. (1853)

Lie, Jonas (1865)

Lie, Jonas
(brev til Alexander Bull 1861-1886)

Lous, C. S. (brev til Johan Strom Bull 1833)

Lund, John (1879)

Lütgendorff-Leinburg, Otto Gottfried von (1858)

Löwenhielm, Gustav Carl
(brev til Johan Strom Bull 1832)

Mansbach, General von (1848)

Moe, Ærle (1859)

Munch, A.
(brev til Lucie og Jacop Homann 1868)

Nicolaysen, Anna Dorothea Nagell (1875)

Nicolaysen, Nicolay (kort notat 1873)

Nielsen, C. (telegram 1860)

Nielsen, Petrea (18-  )

Nissen, Erika (brev til Alexander Bull 18-  )

Nordbøe, Gunnuld Gregersen (1859)

Oscar, konge av Sverige og Norge
(telegram 1876)

Olsen, Ole (brev til Bjørstjerne Bjørnson 1886)

Olsen, S. (1857)

Schreiber, Louis (18-  )

Schuberth, Julius (1839-1841)

Schulz, A.J. (1829)

Sibbsen, Maria (18-  )

Simonsen, H. J. (1839)

Solberg, J. (1842)

Stowe, Harriet Beecher (18-  )

Stubensauch, Carl von (1857)

Tetevouil, Clement (1857)

Thalberg, Sigismund (1856)

Thomsen, Grimur (1860)

Turnbull, T. R. (1868)

Vinje, Aasmund Olavsson (1857)

Wergeland, Henrik
(to brev uten årstall, ett utdatert 1841-1843)

Brev fra ikke navngitte personer (18  )