Hopp til hovedinnhold
av Harald Herresthal: Drømmen om udødelighet : 1862-1880 — sist endret 2016-09-17T02:06:05+02:00

I biblioteket

Komponert 

Buffalo og Newport juli-august 1844.

Fremført første gang

New York, 18.12.1844.

Originalmanuskript

Niagara, partitur (bare et par sider). Ole Bull benytter den amerikanske folkesangen «Long time ago», 

Historikk 

se Herresthal 2007:304f., 313f.
1) 1.12.1844: «Jeg skal ta en pause på noen dager for å forberede min «Niagara» med omhu, og siden stykket ble komponert for amerikanerne, tror jeg det vil gjøre inntrykk og innbringe penger.»
2) 31.12.1844: «I tillegg til andre stykker, spilte jeg min «Niagara» og «La Solitude de la Prairie», det er tredje gang jeg spiller «Niagara» og man begynner å forstå dette stykket som, efter min mening, er den beste komposisjon jeg har gjort med helt ny og original oppbygging – for solofiolin, ikke så briljant som Polacca Guerriera, men meget mer sammensatt hva orkesterakkompagnementet angår, jeg tror den vil markere en milepæl i Europa.» 

Resepsjon

Morgenbladet, 4.12.48: «For første Gang hørte vi en anden af Ole Bulls Tonebilleder fra Amerika, Pastoralfantasien Niagara. Om dens Kaskader og Tremoloer maa vi overlade tonelærdere Folk at tale: for vort Øiemed er det utilstrekkeligt at sige, at Publikum syntes at høre den med megen Fornøielse.