Hopp til hovedinnhold
av Harald Herresthal: Drømmen om udødelighet : 1862-1880 — sist endret 2016-09-17T02:05:58+02:00

I biblioteket

  • Ingen manuskript, noter eller innspillinger.

Komponert 

USA 1844.

Fremført første gang 

6.1.1845.

Originalmanuskript 

forsvunnet

Albumblad 

Psalm of David. Largo maestoso, New York, 26.6.1845; Boston Public Library. Historikk: se Herresthal 2007:305.

Historikk

Se Herresthal 2007:305

Resepsjon

Den Constitionelle, 11.12.1848: «Ole Bulls tredje Koncert i løverdags gav os en ny Side af Kunstnerens Talent, i den under hans Ophold i Amerika komponerede «en Davids Salme». I den pragtfulde Indledning opfordres til «at synge Herren en ny Sang», og Instrumentatonen synes heelt igjennem at være fortrinlig. Komponisten har her forsøgt at levere et Værk fyldt af Andagt og Inderlighed i østerlandsk-religiøs Aand, en Hymne og en Bøn, der, skjønt meget forskjellig fra den christne Kirkes Charakter, syntes i høi Grad at gribe Tilhørernes Sind og fremkaldte Taaren i mangt et Øie.»