Skattejakt, Fyllingsdalen bibliotek

Gratulerer! Du har funnet skatten på Fyllingsdalen bibliotek!

Som belønning kan du velge en av følgende gjenstander:

Staff of Withering

"The staff can be wielded as a magic quarterstaff. On a hit, it deals damage as a normal quarterstaff, and you can expend 1 charge to deal an extra 2d10 necrotic damage to the target. In addition, the target must succeed on a DC 15 Constitution saving throw or have disadvantage for 1 hour on any ability check or saving throw that uses Strength or Constitution."

Potion of Heroism

"For 1 hour after drinking it, you gain 10 temporary hit points that last for 1 hour. For the same duration, you are under the effect of the bless spell (no concentration required). This blue potion bubbles and steams as if boiling."

Faller ikke belønningene i smak?

Motta istedenfor en belønning på 250gp, som kan brukes i bibliotekets utstyrshandel.

Hva er denne siden?

Dette nettstedet er en del av 'skattejakten' knyttet til Dungeons & Dragons: Duell og skattejakt på Bergen Offentlige Bibliotek, m. fl. Hendelsen tar sted i løpet av Internasjonal spillmåned 2023, som varer ut november.

Les mer her.